8441

8441 -תּוֹעֵבַה -tow`ebah -to-ay-baw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

תּוֹעֵבַה
תּוֹעֵבַה

number - 8441
orig_word - תּוֹעֵבַה
word_orig - act part of (08581)
translit - tow`ebah
tdnt - TWOT - 2530a
phonetic - to-ay-baw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - or tonebah {to-ay-baw'}; feminine active participle of «08581»; properly, something disgusting (morally), i.e. (as noun) an abhorrence; especially idolatry or (concretely) an idol:-- abominable (custom, thing), abomination.
IPD_def -
 1. a disgusting thing, abomination, abominable
  1. in ritual sense (of unclean food, idols, mixed marriages)
  2. in ethical sense (of wickedness etc)

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"properly, something disgusting (morally), i.e., (as noun) an abhorrence; especially idolatry or (concretely) an idol","long":["a disgusting thing, abomination, abominable",["in ritual sense (of unclean food, idols, mixed marriages)","in ethical sense (of wickedness etc)"]]},"deriv":"or תֹּעֵבַה; feminine active participle of H8581","pronun":{"ipa":"t̪o.ʕeˈbɑ","ipa_mod":"to̞w.ʕeˈvɑ","sbl":"tôʿēba","dic":"toh-ay-BA","dic_mod":"toh-ay-VA"}}
usages - abominable (custom, thing), abomination
**************
id - 9045
strongs - 8441
base_word - תּוֹעֵבַה
data - {"def":{"short":"properly, something disgusting (morally), i.e., (as noun) an abhorrence; especially idolatry or (concretely) an idol","long":["a disgusting thing, abomination, abominable",["in ritual sense (of unclean food, idols, mixed marriages)","in ethical sense (of wickedness etc)"]]},"deriv":"or תֹּעֵבַה; feminine active participle of H8581","pronun":{"ipa":"t̪o.ʕeˈbɑ","ipa_mod":"to̞w.ʕeˈvɑ","sbl":"tôʿēba","dic":"toh-ay-BA","dic_mod":"toh-ay-VA"}}
usage - abominable (custom, thing), abomination
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8441

strongscsv:תּוֹעֵבַה
ת ּ ו ֹ ע ֵ ב ַ ה
t
[" t "]
[" t "]
w
[" v "]
[" v "]
oʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1493;#1465;#1506;#1461;#1489;#1463;#1492;
u+05eau+05bcu+05d5u+05b9u+05e2u+05b5u+05d1u+05b7u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תּוֹעֵבַה
ת ּ ו ֹ ע ֵ ב ַ ה
t
[" t "]
[" t "]
w
[" v "]
[" v "]
oʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1493;#1465;#1506;#1461;#1489;#1463;#1492;
u+05eau+05bcu+05d5u+05b9u+05e2u+05b5u+05d1u+05b7u+05d4

Search:תּוֹעֵבַה -> תּוֹעֵבַה

תּוֹעֵבַה


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 4. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 6. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 8. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 9. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
תּוֹעֵבַה ~= /twoʻebah/
Search Google:תּוֹעֵבַה

Search:8441 -> 8441

8441


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
8441 ~= /8441/ numwd: Eight Thousand Four Hundred Forty-one - שמונה אלפים ארבע-מאות ארבעים ואחד
Search Google:8441footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting