8451

8451 -תּוֹרָה -towrah -to-raw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

תּוֹרָה
תּוֹרָה

number - 8451
orig_word - תּוֹרָה
word_orig - from (03384)
translit - towrah
tdnt - TWOT - 910d
phonetic - to-raw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - or torah {to-raw'}; from «03384»; a precept or statute, especially the Decalogue or Pentateuch:--law.
IPD_def -
 1. law, direction, instruction
  1. instruction, direction (human or divine)
   1. body of prophetic teaching
   2. instruction in Messianic age
   3. body of priestly direction or instruction
   4. body of legal directives
  2. law
   1. law of the burnt offering
   2. of special law, codes of law
  3. custom, manner
  4. the Deuteronomic or Mosaic Law

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"a precept or statute, especially the Decalogue or Pentateuch","long":["law, direction, instruction",["instruction, direction (human or divine)",["body of prophetic teaching","instruction in Messianic age","body of priestly direction or instruction","body of legal directives"],"law",["law of the burnt offering","of special law, codes of law"],"custom, manner","the Deuteronomic or Mosaic Law"]]},"deriv":"or תֹּרָה; from H3384","pronun":{"ipa":"t̪oˈrɔː","ipa_mod":"to̞wˈʁɑː","sbl":"tôrâ","dic":"toh-RAW","dic_mod":"toh-RA"}}
usages - law
**************
id - 9055
strongs - 8451
base_word - תּוֹרָה
data - {"def":{"short":"a precept or statute, especially the Decalogue or Pentateuch","long":["law, direction, instruction",["instruction, direction (human or divine)",["body of prophetic teaching","instruction in Messianic age","body of priestly direction or instruction","body of legal directives"],"law",["law of the burnt offering","of special law, codes of law"],"custom, manner","the Deuteronomic or Mosaic Law"]]},"deriv":"or תֹּרָה; from H3384","pronun":{"ipa":"t̪oˈrɔː","ipa_mod":"to̞wˈʁɑː","sbl":"tôrâ","dic":"toh-RAW","dic_mod":"toh-RA"}}
usage - law
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8451

strongscsv:תּוֹרָה
ת ּ ו ֹ ר ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1493;#1465;#1512;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05d5u+05b9u+05e8u+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תּוֹרָה
ת ּ ו ֹ ר ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1493;#1465;#1512;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05d5u+05b9u+05e8u+05b8u+05d4

Search:תּוֹרָה -> תּוֹרָה

תּוֹרָה


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 4. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 6. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 7. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
תּוֹרָה ~= /tworah/
Search Google:תּוֹרָה

Search:8451 -> 8451

8451


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
8451 ~= /8451/ numwd: Eight Thousand Four Hundred Fifty-one - שמונה אלפים ארבע-מאות חמישים ואחד
Search Google:8451footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting