8546

8546 -תְּמוּתָה -tmuwthah -tem-oo-thaw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

תְּמוּתָה
תְּמוּתָה

number - 8546
orig_word - תְּמוּתָה
word_orig - from (04191)
translit - tmuwthah
tdnt - TWOT - 1169c
phonetic - tem-oo-thaw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «04191»; execution (as a doom):--death, die.
IPD_def -
 1. death

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"execution (as a doom)","long":["death"]},"deriv":"from H4191","pronun":{"ipa":"t̪ɛ̆.muːˈt̪ɔː","ipa_mod":"tɛ̆.muˈtɑː","sbl":"tĕmûtâ","dic":"teh-moo-TAW","dic_mod":"teh-moo-TA"}}
usages - death, die
**************
id - 9152
strongs - 8546
base_word - תְּמוּתָה
data - {"def":{"short":"execution (as a doom)","long":["death"]},"deriv":"from H4191","pronun":{"ipa":"t̪ɛ̆.muːˈt̪ɔː","ipa_mod":"tɛ̆.muˈtɑː","sbl":"tĕmûtâ","dic":"teh-moo-TAW","dic_mod":"teh-moo-TA"}}
usage - death, die
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8546

strongscsv:תְּמוּתָה
ת ּ ְ מ ו ּ ת ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
em
[" m "]
[" m C "]
w
[" v "]
[" v "]
t
[" t "]
[" t "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1456;#1502;#1493;#1468;#1514;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05b0u+05deu+05d5u+05bcu+05eau+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תְּמוּתָה
ת ּ ְ מ ו ּ ת ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
em
[" m "]
[" m C "]
w
[" v "]
[" v "]
t
[" t "]
[" t "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1456;#1502;#1493;#1468;#1514;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05b0u+05deu+05d5u+05bcu+05eau+05b8u+05d4

Search:תְּמוּתָה -> תְּמוּתָה

תְּמוּתָה


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 5. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 6. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 7. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 8. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 9. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
תְּמוּתָה ~= /temwtah/
Search Google:תְּמוּתָה

Search:8546 -> 8546

8546


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
8546 ~= /8546/ numwd: Eight Thousand Five Hundred Forty-six - שמונה אלפים חמש-מאות ארבעים ושישה
Search Google:8546footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting