8643

8643 -תְּרוּעָה -truw`ah -ter-oo-aw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

תְּרוּעָה
תְּרוּעָה

number - 8643
orig_word - תְּרוּעָה
word_orig - from (07321)
translit - truw`ah
tdnt - TWOT - 2135b
phonetic - ter-oo-aw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «07321»; clamor, i.e. acclamation of joy or a battle-cry; especially clangor of trumpets, as an alarum:--alarm, blow(- ing) (of, the) (trumpets), joy, jubile, loud noise, rejoicing, shout(-ing), (high, joyful) sound(-ing).
IPD_def -
 1. alarm, signal, sound of tempest, shout, shout or blast of war or alarm or joy
  1. alarm of war, war-cry, battle-cry
  2. blast (for march)
  3. shout of joy (with religious impulse)
  4. shout of joy (in general)

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"clamor, i.e., acclamation of joy or a battle-cry; especially clangor of trumpets, as an alarum","long":["alarm, signal, sound of tempest, shout, shout or blast of war or alarm or joy",["alarm of war, war-cry, battle-cry","blast (for march)","shout of joy (with religious impulse)","shout of joy (generally)"]]},"deriv":"from H7321","pronun":{"ipa":"t̪ɛ̆.ruːˈʕɔː","ipa_mod":"tɛ̆.ʁuˈʕɑː","sbl":"tĕrûʿâ","dic":"teh-roo-AW","dic_mod":"teh-roo-AH"}}
usages - alarm, blow(-ing) (of, the) (trumpets), joy, jubile, loud noise, rejoicing, shout(-ing), (high, joyful) sound(-ing)
**************
id - 9257
strongs - 8643
base_word - תְּרוּעָה
data - {"def":{"short":"clamor, i.e., acclamation of joy or a battle-cry; especially clangor of trumpets, as an alarum","long":["alarm, signal, sound of tempest, shout, shout or blast of war or alarm or joy",["alarm of war, war-cry, battle-cry","blast (for march)","shout of joy (with religious impulse)","shout of joy (generally)"]]},"deriv":"from H7321","pronun":{"ipa":"t̪ɛ̆.ruːˈʕɔː","ipa_mod":"tɛ̆.ʁuˈʕɑː","sbl":"tĕrûʿâ","dic":"teh-roo-AW","dic_mod":"teh-roo-AH"}}
usage - alarm, blow(-ing) (of, the) (trumpets), joy, jubile, loud noise, rejoicing, shout(-ing), (high, joyful) sound(-ing)
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8643

strongscsv:תְּרוּעָה
ת ּ ְ ר ו ּ ע ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
er
[" r "]
[" r "]
w
[" v "]
[" v "]
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1456;#1512;#1493;#1468;#1506;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05b0u+05e8u+05d5u+05bcu+05e2u+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תְּרוּעָה
ת ּ ְ ר ו ּ ע ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
er
[" r "]
[" r "]
w
[" v "]
[" v "]
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1456;#1512;#1493;#1468;#1506;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05b0u+05e8u+05d5u+05bcu+05e2u+05b8u+05d4

Search:תְּרוּעָה -> תְּרוּעָה

תְּרוּעָה


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 6. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 7. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 8. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 9. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
תְּרוּעָה ~= /terwʻah/
Search Google:תְּרוּעָה

Search:8643 -> 8643

8643


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
8643 ~= /8643/ numwd: Eight Thousand Six Hundred Forty-three - שמונה אלפים שש-מאות ארבעים ושלושה
Search Google:8643

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting