8666

8666 -תְּשׁוּבָה -tshuwbah -tesh-oo-baw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

תְּשׁוּבָה
תְּשׁוּבָה

number - 8666
orig_word - תְּשׁוּבָה
word_orig - from (07725)
translit - tshuwbah
tdnt - TWOT - 2340f
phonetic - tesh-oo-baw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - or tshubah {tesh-oo-baw'}; from «07725»; a recurrence (of time or place); a reply (as returned):--answer, be expired, return.
IPD_def -
 1. a recurrence, an answer, return
  1. return
   1. completion of a year, return of a year
  2. at the return (construct)
  3. answer, reply

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"a recurrence (of time or place); a reply (as returned)","long":["a recurrence, an answer, return",["return",["completion of a year, return of a year"],"at the return (construct)","answer, reply"]]},"deriv":"or תְּשֻׁבָה; from H7725","pronun":{"ipa":"t̪ɛ̆.ʃuːˈbɔː","ipa_mod":"tɛ̆.ʃuˈvɑː","sbl":"tĕšûbâ","dic":"teh-shoo-BAW","dic_mod":"teh-shoo-VA"}}
usages - answer, be expired, return
**************
id - 9281
strongs - 8666
base_word - תְּשׁוּבָה
data - {"def":{"short":"a recurrence (of time or place); a reply (as returned)","long":["a recurrence, an answer, return",["return",["completion of a year, return of a year"],"at the return (construct)","answer, reply"]]},"deriv":"or תְּשֻׁבָה; from H7725","pronun":{"ipa":"t̪ɛ̆.ʃuːˈbɔː","ipa_mod":"tɛ̆.ʃuˈvɑː","sbl":"tĕšûbâ","dic":"teh-shoo-BAW","dic_mod":"teh-shoo-VA"}}
usage - answer, be expired, return
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8666

strongscsv:תְּשׁוּבָה
ת ּ ְ ש ׁ ו ּ ב ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
es
[" s "]
[" s "]
w
[" v "]
[" v "]
b
[" b "]
[" b R M "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1456;#1513;#1473;#1493;#1468;#1489;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05b0u+05e9u+05c1u+05d5u+05bcu+05d1u+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תְּשׁוּבָה
ת ּ ְ ש ׁ ו ּ ב ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
es
[" s "]
[" s "]
w
[" v "]
[" v "]
b
[" b "]
[" b R M "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1514;#1468;#1456;#1513;#1473;#1493;#1468;#1489;#1464;#1492;
u+05eau+05bcu+05b0u+05e9u+05c1u+05d5u+05bcu+05d1u+05b8u+05d4

Search:תְּשׁוּבָה -> תְּשׁוּבָה

תְּשׁוּבָה


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 6. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 7. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 8. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 9. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 10. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
תְּשׁוּבָה ~= /teswbah/
Search Google:תְּשׁוּבָה

Search:8666 -> 8666

8666


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
8666 ~= /8666/ numwd: Eight Thousand Six Hundred Sixty-six - שמונה אלפים שש-מאות שישים ושישה
Search Google:8666footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting