977

977 -בָּחַר -bachar -baw-khar'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

בָּחַר
בָּחַר

number - 977
orig_word - בָּחַר
word_orig - a primitive root
translit - bachar
tdnt - TWOT - 231
phonetic - baw-khar'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; properly, to try, i.e. (by implication) select:--acceptable, appoint, choose (choice), excellent, join, be rather, require.
IPD_def -
 1. to choose, elect, decide for
  1. (Qal) to choose
  2. (Niphal) to be chosen
  3. (Pual) to be chosen, selected

English -
letter - b
data - {"def":{"short":"properly, to try, i.e., (by implication) select","long":["to choose, elect, decide for",["(Qal) to choose","(Niphal) to be chosen","(Pual) to be chosen, selected"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"bɔːˈħɑr","ipa_mod":"bɑːˈχɑʁ","sbl":"bāḥar","dic":"baw-HAHR","dic_mod":"ba-HAHR"}}
usages - acceptable, appoint, choose (choice), excellent, join, be rather, require
**************
id - 1019
strongs - 977
base_word - בָּחַר
data - {"def":{"short":"properly, to try, i.e., (by implication) select","long":["to choose, elect, decide for",["(Qal) to choose","(Niphal) to be chosen","(Pual) to be chosen, selected"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"bɔːˈħɑr","ipa_mod":"bɑːˈχɑʁ","sbl":"bāḥar","dic":"baw-HAHR","dic_mod":"ba-HAHR"}}
usage - acceptable, appoint, choose (choice), excellent, join, be rather, require
part_of_speech - v
Strong's Search

בָּחַר
בָּחַר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:977

strongscsv:בָּחַר
ב ּ ָ ח ַ ר
b
[" b "]
[" b R M "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1489;#1468;#1464;#1495;#1463;#1512;
u+05d1u+05bcu+05b8u+05d7u+05b7u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:בָּחַר
ב ּ ָ ח ַ ר
b
[" b "]
[" b R M "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1489;#1468;#1464;#1495;#1463;#1512;
u+05d1u+05bcu+05b8u+05d7u+05b7u+05e8

Search:בָּחַר -> בָּחַר

בָּחַר


 1. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
בָּחַר ~= /bahar/
Search Google:בָּחַר

Search:977 -> 977

977


 1. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
977 ~= /977/ numwd: Nine Hundred Seventy-seven - תשע-מאות שבעים ושבעה
Search Google:977footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting