Strong's LIT Online Bible Project

[1]
   Now, that time, then  אֱדַיִן~'edayin~/ed-ah'-yin/    Darius  דָּֽרְיָוֵשׁ~Daryavesh~/daw-reh-yaw-vaysh'/
   King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/    Command, give, lay, ma..  שׂוּם~suwm~/soom/
   Chancellor, command, ..  טְעֵם~t`em~/teh-ame'/    Inquire, make search  בְּקַר~bqar~/bek-ar'/
   House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/    Book, roll  סְפַר~cphar~/sef-ar'/
   × thence, there, × where  תָּם~tam~/tawm/    Treasure  גְּנַז~gnaz~/ghen-az'/
   Carry, come down, depos..  נְחַת~nchath~/nekh-ath'/    Babylon  בַּבֶל~Babel~/baw-bel'/
[2]
   Find  שְׁכַח~shkach~/shek-akh'/    Achmetha  אַחְמְתָא~'Achmtha'~/akh-me-thaw'/
   Palace  בִּירָא~biyra'~/bee-raw'/    Province  מְדִינָה~mdiynah~/med-ee-naw'/
   Mede(-s)  מָדַי~Maday~/maw-dah'-ee/    A, first, one, together  חַד~chad~/khad/
   Roll  מְגִלָּה~mgillah~/meg-il-law'/    Midst, same, (there-, w..  גַּו~gav~/gav/
   Record  דִּכְרוֹן~dikrown~/dik-rone'/    Thus  כֵּן~ken~/kane/
   Write(-ten)  כְּתַב~kthab~/keth-ab'/
[3]
   A, first, one, together  חַד~chad~/khad/    Year  שְׁנָה~shnah~/shen-aw'/
   Cyrus  כּוֹרֶשׁ~Kowresh~/ko'-resh/    King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/
   Cyrus  כּוֹרֶשׁ~Kowresh~/ko'-resh/    King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/
   Command, give, lay, ma..  שׂוּם~suwm~/soom/    Chancellor, command, ..  טְעֵם~t`em~/teh-ame'/
   House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/    God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/
   Jerusalem  יְרוּשָׁלֵם~Yruwshalem~/yer-oo-shaw-lame'/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   Build, make  בְּנָא~bna'~/ben-aw'/    After, place  אֲתַר~'athar~/ath-ar'/
   Offer (sacrifice)  דְּבַח~dbach~/deb-akh'/    Sacrifice  דְּבַח~dbach~/deb-akh'/
   Foundation  אֹשׁ~'osh~/ohsh/    Strongly laid  סְבַל~cbal~/seb-al'/
   Height  רוּם~ruwm~/room/    Threescore  שִׁתִּין~shittiyn~/shit-teen'/
   Cubit  אַמָּה~'ammah~/am-maw'/    Breadth  פְּתַי~pthay~/peth-ah'-ee/
   Threescore  שִׁתִּין~shittiyn~/shit-teen'/    Cubit  אַמָּה~'ammah~/am-maw'/
[4]
   Third, three  תְּלָת~tlath~/tel-awth'/    Row  נִדְבָּךְ~nidbak~/nid-bawk'/
   Great  גְּלָל~glal~/ghel-awl'/    Stone  אֶבֶן~'eben~/eh'-ben/
   Row  נִדְבָּךְ~nidbak~/nid-bawk'/    New  חֲדָת~chadath~/khad-ath'/
   Timber, wood  אָע~'a`~/aw/    Expense  נִפְקָא~niphqa'~/nif-kaw'/
   Deliver, give, lay, pr..  יְהַב~yhab~/yeh-hab'/    According, after, beca..  מִן~min~/min/
   King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
[5]
   Also  אַף~'aph~/af/    Gold(-en)  דְּהַב~dhab~/deh-hab'/
   Money, silver  כְּסַף~kcaph~/kes-af'/    Vessel  מָאן~ma'n~/mawn/
   House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/    God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/
   Nebuchadnezzar  נְבוּכַדְנֶצַּר~Nbuwkadnetstsar~/neb-oo-kad-nets-tsar'/    Come (go, take) forth (..  נְפַק~nphaq~/nef-ak'/
   According, after, beca..  מִן~min~/min/    Palace, temple  הֵיכַל~heykal~/hay-kal'/
   Jerusalem  יְרוּשָׁלֵם~Yruwshalem~/yer-oo-shaw-lame'/    Bring, carry  יְבַל~ybal~/yeb-al'/
   Babylon  בַּבֶל~Babel~/baw-bel'/    Answer, restore, return..  תּוּב~tuwb~/toob/
   Bring again, come, go (..  הוּךְ~huwk~/hook/    Palace, temple  הֵיכַל~heykal~/hay-kal'/
   Jerusalem  יְרוּשָׁלֵם~Yruwshalem~/yer-oo-shaw-lame'/    After, place  אֲתַר~'athar~/ath-ar'/
   Carry, come down, depos..  נְחַת~nchath~/nekh-ath'/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/
[6]
   Now  כְּעַן~k`an~/keh-an'/    Tatnai  תַּתְּנַי~Tattnay~/tat-ten-ah'-ee/
   Captain, governor  פֶּחָה~pechah~/peh-khaw'/    Beyond, this side  עֲבַר~`abar~/ab-ar'/
   River, stream  נְהַר~nhar~/neh-har'/    Shetharboznai  שְׁתַר בּוֹזְנַי~Shthar~//
   Companion  כְּנָת~knath~/ken-awth'/    Apharsachites, Apharast..  אֲפַרְסְכַי~'Apharckay~/af-ar-sek-ah'ee/
   Beyond, this side  עֲבַר~`abar~/ab-ar'/    River, stream  נְהַר~nhar~/neh-har'/
   Be, become, behold, c..  הָוָא~hava'~/hav-aw'/    Far  רַחִיק~rachiyq~/rakh-eek'/
   According, after, beca..  מִן~min~/min/    × thence, there, × where  תָּם~tam~/tawm/
[7]
   Affairs, service, work  עֲבִידָה~`abiydah~/ab-ee-daw'/    The same, this  דֵּךְ~dek~/dake/
   House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/    God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/
   Leave, let alone  שְׁבַק~shbaq~/sheb-ak'/    Captain, governor  פֶּחָה~pechah~/peh-khaw'/
   Jew  יְהוּדָאִי~Yhuwda'iy~/yeh-hoo-daw-ee'/    Elder  שִׂיב~siyb~/seeb/
   Jew  יְהוּדָאִי~Yhuwda'iy~/yeh-hoo-daw-ee'/    Build, make  בְּנָא~bna'~/ben-aw'/
   The same, this  דֵּךְ~dek~/dake/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/    About, against, concern..  עַל~`al~/al/
   After, place  אֲתַר~'athar~/ath-ar'/
[8]
   According, after, beca..  מִן~min~/min/    Command, give, lay, ma..  שׂוּם~suwm~/soom/
   Chancellor, command, ..  טְעֵם~t`em~/teh-ame'/    What  מָא~ma'~/maw/
   × cut, do, execute, go ..  עֲבַד~`abad~/ab-bad'/    By, from, like, to(-war..  עִם~`im~/eem/
   Elder  שִׂיב~siyb~/seeb/    These, those  אִלֵּךְ~'illek~/il-lake'/
   Jew  יְהוּדָאִי~Yhuwda'iy~/yeh-hoo-daw-ee'/    Build, make  בְּנָא~bna'~/ben-aw'/
   The same, this  דֵּךְ~dek~/dake/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/    King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/
   Goods  נְכַס~nkac~/nek-as'/    × as, but, for(-asmuch ..  דִּי~diy~/dee/
   Toll, tribute  מִדָּה~middah~/mid-daw'/    Beyond, this side  עֲבַר~`abar~/ab-ar'/
   River, stream  נְהַר~nhar~/neh-har'/    Fast, forthwith, speed(..  אׇסְפַּרְנָא~'ocparna'~/os-par-naw'/
   Expense  נִפְקָא~niphqa'~/nif-kaw'/    Be, become, behold, c..  הָוָא~hava'~/hav-aw'/
   Deliver, give, lay, pr..  יְהַב~yhab~/yeh-hab'/    These, those  אִלֵּךְ~'illek~/il-lake'/
   Certain, man  גְּבַר~gbar~/gheb-ar'/    Or even, neither, no(-n..  לָא~la'~/law/
   (cause, make to), cease..  בְּטֵל~btel~/bet-ale'/
[9]
   How great (mighty), tha..  מָה~mah~/maw/    Careful, have need of  חֲשַׁח~chashach~/khash-akh'/
   Child, son, young  בֵּן~ben~/bane/    Bullock, ox  תּוֹר~towr~/tore/
   Ram  דְּכַר~dkar~/dek-ar'/    Lamb  אִמַּר~'immar~/im-mar'/
   Burnt offering  עֲלָה~`alah~/al-law'/    God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/
   Heaven  שָׁמַיִן~shamayin~/shaw-mah'-yin/    Wheat  חִנְטָא~chinta'~/khint-taw'/
   Maintenance, salt  מְלַח~mlach~/mel-akh'/    Wine  חֲמַר~chamar~/kham-ar'/
   Oil  מְשַׁח~mshach~/mesh-akh'/    Appointment, word  מֵאמַר~me'mar~/may-mar'/
   Priest  כָּהֵן~kahen~/kaw-hane'/    Jerusalem  יְרוּשָׁלֵם~Yruwshalem~/yer-oo-shaw-lame'/
   Be, become, behold, c..  הָוָא~hava'~/hav-aw'/    Deliver, give, lay, pr..  יְהַב~yhab~/yeh-hab'/
   Day (by day), time  יוֹם~yowm~/yome/    Day (by day), time  יוֹם~yowm~/yome/
   Or even, neither, no(-n..  לָא~la'~/law/    Error, × fail, thing am..  שָׁלוּ~shaluw~/shaw-loo'/
[10]
   Be, become, behold, c..  הָוָא~hava'~/hav-aw'/    Approach, come (near, n..  קְרֵב~qreb~/ker-abe'/
   Sweet odour (savour)  נִיחוֹחַ~niychowach~/nee-kho'-akh/    God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/
   Heaven  שָׁמַיִן~shamayin~/shaw-mah'-yin/    Pray  צְלָא~tsla'~/tsel-aw'/
   Life, that liveth, living  חַי~chay~/khah'-ee/    King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/
   Child, son, young  בֵּן~ben~/bane/
[11]
   According, after, beca..  מִן~min~/min/    Command, give, lay, ma..  שׂוּם~suwm~/soom/
   Chancellor, command, ..  טְעֵם~t`em~/teh-ame'/    Man, whosoever  אֱנָשׁ~'enash~/en-awsh'/
   All, any, (forasmuch) ..  כֹּל~kol~/kole/    Alter, change, (be) div..  שְׁנָא~shna'~/shen-aw'/
   (afore-)time, after th..  דֵּן~den~/dane/    Answer, letter, matter,..  פִּתְגָּם~pithgam~/pith-gawm'/
   Timber, wood  אָע~'a`~/aw/    Pull down  נְסַח~ncach~/nes-akh'/
   According, after, beca..  מִן~min~/min/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   Set up  זְקַף~zqaph~/zek-af'/    Hang, smite, stay  מְחָא~mcha'~/mekh-aw'/
   About, against, concern..  עַל~`al~/al/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   × cut, do, execute, go ..  עֲבַד~`abad~/ab-bad'/    Dunghill  נְוָלוּ~nvaluw~/nev-aw-loo'/
   About, against, concern..  עַל~`al~/al/    (afore-)time, after th..  דֵּן~den~/dane/
[12]
   God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/    Name  שֻׁם~shum~/shoom/
   Cause to dwell, have ha..  שְׁכַן~shkan~/shek-an'/    × thence, there, × where  תָּם~tam~/tawm/
   Destroy  מְגַר~mgar~/meg-ar'/    All, any, (forasmuch) ..  כֹּל~kol~/kole/
   King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/    People  עַם~`am~/am/
   Put, send  שְׁלַח~shlach~/shel-akh'/    Hand, power  יַד~yad~/yad/
   Alter, change, (be) div..  שְׁנָא~shna'~/shen-aw'/    Destroy, hurt  חֲבַל~chabal~/khab-al'/
   The same, this  דֵּךְ~dek~/dake/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/    Jerusalem  יְרוּשָׁלֵם~Yruwshalem~/yer-oo-shaw-lame'/
   I, as for me  אֲנָא~'ana'~/an-aw'/    Darius  דָּֽרְיָוֵשׁ~Daryavesh~/daw-reh-yaw-vaysh'/
   Command, give, lay, ma..  שׂוּם~suwm~/soom/    Chancellor, command, ..  טְעֵם~t`em~/teh-ame'/
   × cut, do, execute, go ..  עֲבַד~`abad~/ab-bad'/    Fast, forthwith, speed(..  אׇסְפַּרְנָא~'ocparna'~/os-par-naw'/
[13]
   Now, that time, then  אֱדַיִן~'edayin~/ed-ah'-yin/    Tatnai  תַּתְּנַי~Tattnay~/tat-ten-ah'-ee/
   Captain, governor  פֶּחָה~pechah~/peh-khaw'/    Beyond, this side  עֲבַר~`abar~/ab-ar'/
   River, stream  נְהַר~nhar~/neh-har'/    Shetharboznai  שְׁתַר בּוֹזְנַי~Shthar~//
   Companion  כְּנָת~knath~/ken-awth'/    According to, as, be..  קְבֵל~qbel~/keb-ale'/
   Darius  דָּֽרְיָוֵשׁ~Daryavesh~/daw-reh-yaw-vaysh'/    King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/
   Put, send  שְׁלַח~shlach~/shel-akh'/    So, (in) this manner (s..  כְּנֵמָא~knema'~/ken-ay-maw'/
   × cut, do, execute, go ..  עֲבַד~`abad~/ab-bad'/    Fast, forthwith, speed(..  אׇסְפַּרְנָא~'ocparna'~/os-par-naw'/
[14]
   Elder  שִׂיב~siyb~/seeb/    Jew  יְהוּדָאִי~Yhuwda'iy~/yeh-hoo-daw-ee'/
   Build, make  בְּנָא~bna'~/ben-aw'/    Promote, prosper  צְלַח~tslach~/tsel-akh'/
   Prophesying  נְבוּאָה~nbuw'ah~/neb-oo-aw/    Haggai  חַגַּי~Chaggay~/khag-gah'-ee/
   Prophet  נְבִיא~nbiy'~/neb-ee'/    Zachariah, Zechariah  זְכַרְיָה~Zkaryah~/zek-ar-yaw'/
   × old, son  בַּר~bar~/bar/    Iddo  עִדּוֹ~`Iddow~/id-do'/
   Build, make  בְּנָא~bna'~/ben-aw'/    Finish, make (set) up  כְּלַל~klal~/kel-al'/
   According, after, beca..  מִן~min~/min/    Account, × to be comman..  טַעַם~ta`am~/tah'-am/
   God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/    Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/
   Chancellor, command, ..  טְעֵם~t`em~/teh-ame'/    Cyrus  כּוֹרֶשׁ~Kowresh~/ko'-resh/
   Darius  דָּֽרְיָוֵשׁ~Daryavesh~/daw-reh-yaw-vaysh'/    Artaxerxes  אַרְתַּחְשַׁשְׁתָּא~'Artachshashta'~/ar-takh-shash-taw'/
   King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/    Persia, Persians  פָּרַס~Parac~/paw-ras'/
[15]
   (afore-)time, after th..  דֵּן~den~/dane/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   Finish  יְצָא~ytsa'~/yets-aw'/    × and, at, for, (hither..  עַד~`ad~/ad/
   Third, three  תְּלָת~tlath~/tel-awth'/    Day (by day), time  יוֹם~yowm~/yome/
   Month  יְרַח~yrach~/yeh-rakh'/    Adar  אֲדָר~'Adar~/ad-awr'/
   × are, it, this  הוּא~huw~/hoo/    Six(-th)  שֵׁת~sheth~/shayth/
   Year  שְׁנָה~shnah~/shen-aw'/    Kingdom, kingly, realm,..  מַלְכוּ~malkuw~/mal-koo'/
   Darius  דָּֽרְיָוֵשׁ~Daryavesh~/daw-reh-yaw-vaysh'/    King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/
[16]
   Child, son, young  בֵּן~ben~/bane/    Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/
   Priest  כָּהֵן~kahen~/kaw-hane'/    Levite  לֵוִי~Leviy~/lay-vee'/
   × whatsoever more, resi..  שְׁאָר~sh'ar~/sheh-awr'/    Child, son, young  בֵּן~ben~/bane/
   Captivity  גָּלוּת~galuwth~/gaw-looth'/    × cut, do, execute, go ..  עֲבַד~`abad~/ab-bad'/
   Dedication  חֲנֻכָּא~chanukka'~/chan-ook-kaw'/    (afore-)time, after th..  דֵּן~den~/dane/
   House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/    God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/
   Joy  חֶדְוָה~chedvah~/khed-vaw'/
[17]
   Approach, come (near, n..  קְרֵב~qreb~/ker-abe'/    Dedication  חֲנֻכָּא~chanukka'~/chan-ook-kaw'/
   (afore-)time, after th..  דֵּן~den~/dane/    House  בַּיִת~bayith~/bah-yith/
   God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/    Hundred  מְאָה~ma'ah~/meh-aw'/
   Bullock, ox  תּוֹר~towr~/tore/    Hundred  מְאָה~ma'ah~/meh-aw'/
   Ram  דְּכַר~dkar~/dek-ar'/    Four  אַרְבַּע~'arba`~/ar-bah'/
   Hundred  מְאָה~ma'ah~/meh-aw'/    Lamb  אִמַּר~'immar~/im-mar'/
   Sin (offering)  חַטָּאָה~chatta'ah~/khat-taw-aw'/    Sin offering  חֲטָּיָא~chattaya'~/khat-taw-yaw'/
   About, against, concern..  עַל~`al~/al/    All, any, (forasmuch) ..  כֹּל~kol~/kole/
   Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/    Ten, twelve  עֲשַׂר~`asar~//
   Second, twelve, two  תְּרֵין~treyn~/ter-ane'/    He (goat)  צְפִיר~tsphiyr~/tsef-eer'/
   Goat  עֵז~`ez~/aze/    Number  מִנְיָן~minyan~/min-yawn'/
   Tribe  שְׁבַט~shebat~/sheb-at'/    Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/
[18]
   Appoint, establish, mak..  קוּם~quwm~/koom/    Priest  כָּהֵן~kahen~/kaw-hane'/
   Division  פְּלֻגָּה~pluggah~/pel-oog-gaw'/    Levite  לֵוִי~Leviy~/lay-vee'/
   Course  מַחְלְקָה~machlqah~/makh-lek-aw'/    About, against, concern..  עַל~`al~/al/
   Affairs, service, work  עֲבִידָה~`abiydah~/ab-ee-daw'/    God, god  אֱלָהּ~'elahh~/el-aw'/
   Jerusalem  יְרוּשָׁלֵם~Yruwshalem~/yer-oo-shaw-lame'/    Prescribing, writing(-t..  כְּתָב~kthab~/keth-awb'/
   Book, roll  סְפַר~cphar~/sef-ar'/    Moses  מֹשֶׁה~Mosheh~/mo-sheh'/
[19]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Carried away, (carried ..  גּוֹלָה~gowlah~/go-law'/
   to do, accomplish, make  Accomplish, advance, ap..  עָשָׂה~`asah~/aw-saw'/    Passover (offering)  פֶּסַח~pecach~/peh'-sakh/
   (eigh-, fif-, four-, ni..  עָשָׂר~`asar~/aw-sawr'/    Four  אַרְבַּע~'arba`~/ar-bah'/
   Ancestor, (that were) b..  רִאשׁוֹן~ri'shown~/ree-shone'/    Month(-ly), new moon  חֹדֶשׁ~chodesh~/kho'-desh/
[20]
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   Be (make, make self, pr..  טָהֵר~taher~/taw-hare'/    A, alike, alone, altoge..  אֶחָד~'echad~/ekh-awd'/
   Clean, fair, pure(-ness)  טָהוֹר~tahowr~/taw-hore'/    Kill, offer, shoot out,..  שָׁחַט~shachat~/shaw-khat'/
   Passover (offering)  פֶּסַח~pecach~/peh'-sakh/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Carried away, (carried ..  גּוֹלָה~gowlah~/go-law'/    Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/
[21]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/
   to return, turn back  ((break, build, circumc..  שׁוּב~shuwb~/shoob/    Carried away, (carried ..  גּוֹלָה~gowlah~/go-law'/
   (make, put) difference,..  בָּדַל~badal~/baw-dal'/    Filthiness, unclean(-ne..  טֻמְאָה~tum'ah~/toom-aw'/
   Gentile, heathen, natio..  גּוֹי~gowy~/go'-ee/    earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/
   Ask, × at all, care for..  דָּרַשׁ~darash~/daw-rash'/    "The Holy Creator of t...  Jehovah, the Lord  יְהֹוָה~Yhovah~/yeh-ho-vaw'/
   Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/    Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/
   × at all, burn up, cons..  אָכַל~'akal~/aw-kal'/
[22]
   to do, accomplish, make  Accomplish, advance, ap..  עָשָׂה~`asah~/aw-saw'/    (solemn) feast (day), s..  חַג~chag~/khag/
   Unleaved (bread, cake),..  מַצָּה~matstsah~/mats-tsaw'/    ( by) seven(-fold),-s, ..  שֶׁבַע~sheba`~/sheh'-bah/
   day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/    × exceeding(-ly), gladn..  שִׂמְחָה~simchah~/sim-khaw'/
   "The Holy Creator of t...  Jehovah, the Lord  יְהֹוָה~Yhovah~/yeh-ho-vaw'/    Cheer up, be (make) gla..  שָׂמַח~samach~/saw-makh'/
   Bring, cast, fetch, lea..  סָבַב~cabab~/saw-bab'/    Care for, comfortably,..  לֵב~leb~/labe/
   king  King, royal  מֶלֶךְ~melek~/meh'-lek/    Asshur, Assur, Assyria,..  אַשּׁוּר~'Ashshuwr~/ash-shoor'/
   Aid, amend, × calker, c..  חָזַק~chazaq~/khaw-zak'/    ( be) able, × about, a..  יָד~yad~/yawd/
   Business, cattle, ind..  מְלָאכָה~mla'kah~/mel-aw-kaw'/    Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/
   Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/
The King James version of the Bible is Public Domain.footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting