Strong's LIT Online Bible Project

[1]
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   Arise (up), (cause to) ..  עָלָה~`alah~/aw-law'/    Zerubbabel  זְרֻבָּבֶל~Zrubbabel~/zer-oob-baw-bel'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Shalthiel, Shealtiel  שְׁאַלְתִּיאֵל~Sh'altiy'el~/sheh-al-tee-ale'/
   Jeshua  יֵשׁוּעַ~Yeshuwa`~/yay-shoo'-ah/    Seraiah  שְׂרָיָה~Srayah~/ser-aw-yaw'/
   Jeremiah  יִרְמְיָה~Yirmyah~/yir-meh-yaw'/    Ezra  עֶזְרָא~`Ezra'~/ez-raw'/
[2]
   Amariah  אֲמַרְיָה~'Amaryah~/am-ar-yaw'/    Melichu (from the margin)  מַלּוּךְ~Malluwk~/mal-luke'/
   Hattush  חַטּוּשׁ~Chattuwsh~/khat-toosh'/
[3]
   Shecaniah, Shechaniah  שְׁכַנְיָה~Shkanyah~/shek-an-yaw'/    Rehum  רְחוּם~Rchuwm~/rekh-oom'/
   Meremoth  מְרֵמוֹת~Mremowth~/mer-ay-mohth'/
[4]
   Iddo  עִדּוֹ~`Iddow~/id-do'/    Ginnetho, Ginnethon  גִּנְּתוֹן~Ginnthown~/ghin-neth-one/
   Abiah, Abijah  אֲבִיָּה~'Abiyah~/ab-ee-yaw'/
[5]
   Miamin, Mijamin  מִיָּמִן~Miyamin~/me-yaw-meem'/    Maadiah  מַעֲדְיָה~Ma`adyah~/mah-ad-yaw'/
   Bilgah  בִּלְגַה~Bilgah~/bil-gaw'/
[6]
   Shemaiah  שְׁמַעְיָה~Shma`yah~/shem-aw-yaw'/    Joiarib  יוֹיָרִיב~Yowyariyb~/yo-yaw-reeb'/
   Jedaiah  יְדַעְיָה~Ykda`yah~/yed-ah-yaw'/
[7]
   Sallai, Sallu, Salu  סַלּוּ~Calluw~/sal-loo'/    Amok  עָמוֹק~`Amowq~/aw-moke'/
   Hillkiah  חִלְקִיָּה~Chilqiyah~/khil-kee-yaw'/    Jedaiah  יְדַעְיָה~Ykda`yah~/yed-ah-yaw'/
   head  Band, beginning, captai..  רֹאשׁ~ro'sh~/roshe/    Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/
   Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/    day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/
   Jeshua  יֵשׁוּעַ~Yeshuwa`~/yay-shoo'-ah/
[8]
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    Jeshua  יֵשׁוּעַ~Yeshuwa`~/yay-shoo'-ah/
   Binnui  בִּנּוּי~Binnuwy~/bin-noo'-ee/    Kadmiel  קַדְמִיאֵל~Qadmiy'el~/kad-mee-ale'/
   Sherebiah  שֵׁרֵבְיָה~Sherebyah~/shay-rayb-yaw'/    Judah  יְהוּדָה~Yhuwdah~/yeh-hoo-daw'/
   Mattaniah  מַתַּנְיָה~Mattanyah~/mat-tan-yaw'/    Thanksgiving  הֻיְּדָה~huydah~/hoo-yed-aw'/
   Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/
[9]
   Bakbukiah  בַּקְבֻּקְיָה~Baqbukyah~/bak-book-yaw'/    Unni  עֻנִּי~`Unniy~/oon-nee'/
   Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/    Charge, keep, or to be ..  מִשְׁמֶרֶת~mishmereth~/mish-mer'-reth/
[10]
   Jeshua  יֵשׁוּעַ~Yeshuwa`~/yay-shoo'-ah/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   Joiakim  יוֹיָקִים~Yowyaqiym~/yo-yaw-keem'/    Joiakim  יוֹיָקִים~Yowyaqiym~/yo-yaw-keem'/
   "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/    Eliashib  אֶלְיָשִׁיב~'Elyashiyb~/el-yaw-sheeb'/
   Eliashib  אֶלְיָשִׁיב~'Elyashiyb~/el-yaw-sheeb'/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   Jehoiada, Joiada  יוֹיָדָע~Yowyada`~/yo-yaw-daw'/
[11]
   Jehoiada, Joiada  יוֹיָדָע~Yowyada`~/yo-yaw-daw'/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   Jonathan  יוֹנָתָן~Yownathan~/yo-naw-thawn'/    Jonathan  יוֹנָתָן~Yownathan~/yo-naw-thawn'/
   "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/    Jaddua  יַדּוּעַ~Yadduwa`~/yad-doo'-ah/
[12]
   day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/    Joiakim  יוֹיָקִים~Yowyaqiym~/yo-yaw-keem'/
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    head  Band, beginning, captai..  רֹאשׁ~ro'sh~/roshe/
   Chief, (fore-)father(-l..  אָב~'ab~/awb/    Seraiah  שְׂרָיָה~Srayah~/ser-aw-yaw'/
   Meraiah  מְרָיָה~Mrayah~/mer-aw-yaw'/    Jeremiah  יִרְמְיָה~Yirmyah~/yir-meh-yaw'/
   Hananiah  חֲנַנְיָה~Chananyah~/khan-an-yaw'/
[13]
   Ezra  עֶזְרָא~`Ezra'~/ez-raw'/    Meshullam  מְשֻׁלָּם~Mshullam~/mesh-ool-lawm'/
   Amariah  אֲמַרְיָה~'Amaryah~/am-ar-yaw'/    Jehohanan, Johanan  יְהוֹחָנָן~Yhowchanan~/yeh-ho-khaw-nawn'/
[14]
   Melichu (from the margin)  מַלּוּךְ~Malluwk~/mal-luke'/    Jonathan  יוֹנָתָן~Yownathan~/yo-naw-thawn'/
   Shebaniah  שְׁבַנְיָה~Shbanyah~/sheb-an-yaw'/    Joseph  יוֹסֵף~Yowceph~/yo-safe'/
[15]
   Harim  חָרִם~Charim~/khaw-reem'/    Adna  עַדְנָא~`Adna'~/ad-naw'/
   Meraioth  מְרָיוֹת~Mrayowth~/mer-aw-yohth'/    Helkai  חֶלְקַי~Chelqay~/khel-kah'ee/
[16]
   Iddo  עִדּוֹ~`Iddow~/id-do'/    Zachariah, Zechariah  זְכַרְיָה~Zkaryah~/zek-ar-yaw'/
   Ginnetho, Ginnethon  גִּנְּתוֹן~Ginnthown~/ghin-neth-one/    Meshullam  מְשֻׁלָּם~Mshullam~/mesh-ool-lawm'/
[17]
   Abiah, Abijah  אֲבִיָּה~'Abiyah~/ab-ee-yaw'/    Zichri  זִכְרִי~Zikriy~/zik-ree'/
   Miniamin  מִנְיָמִין~Minyamiyn~/min-yaw-meen'/    Moadiah  מוֹעַדְיָה~Mow`adyah~/mo-ad-yaw'/
   Piltai  פִּלְטַי~Piltay~/pil-tah'-ee/
[18]
   Bilgah  בִּלְגַה~Bilgah~/bil-gaw'/    Shammua, Shammuah  שַׁמּוּעַ~Shammuwa`~/sham-moo'-ah/
   Shemaiah  שְׁמַעְיָה~Shma`yah~/shem-aw-yaw'/    Jonathan  יְהוֹנָתָן~Yhownathan~/yeh-ho-naw-thawn'/
[19]
   Joiarib  יוֹיָרִיב~Yowyariyb~/yo-yaw-reeb'/    Mattenai  מַתְּנַי~Mattnay~/mat-ten-ah'ee/
   Jedaiah  יְדַעְיָה~Ykda`yah~/yed-ah-yaw'/    Uzzi  עֻזִּי~`Uzziy~/ooz-zee'/
[20]
   Sallai, Sallu, Salu  סַלּוּ~Calluw~/sal-loo'/    Kallai  קַלַּי~Qallay~/kal-lah'-ee/
   Amok  עָמוֹק~`Amowq~/aw-moke'/    Eber, Heber  עֵבֵר~`Eber~/ay'-ber/
[21]
   Hillkiah  חִלְקִיָּה~Chilqiyah~/khil-kee-yaw'/    Hashabiah  חֲשַׁבְיָה~Chashabyah~/khash-ab-yaw'/
   Jedaiah  יְדַעְיָה~Ykda`yah~/yed-ah-yaw'/    Nethaneel  נְתַנְאֵל~Nthane'l~/neth-an-ale'/
[22]
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/
   Eliashib  אֶלְיָשִׁיב~'Elyashiyb~/el-yaw-sheeb'/    Jehoiada, Joiada  יוֹיָדָע~Yowyada`~/yo-yaw-daw'/
   Johanan  יוֹחָנָן~Yowchanan~/yo-khaw-nawn'/    Jaddua  יַדּוּעַ~Yadduwa`~/yad-doo'-ah/
   Describe, record, presc..  כָּתַב~kathab~/kaw-thab'/    head  Band, beginning, captai..  רֹאשׁ~ro'sh~/roshe/
   Chief, (fore-)father(-l..  אָב~'ab~/awb/    Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/
   royalty. empire, kingd...  Empire, kingdom, realm,..  מַלְכוּת~malkuwth~/mal-kooth'/    Darius  דָּֽרְיָוֵשׁ~Dar`yavesh~/daw-reh-yaw-vaysh'/
   Persian  פַּרְסִי~Parciy~/par-see'/
[23]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Levi  לֵוִי~Leviy~/lay-vee'/
   head  Band, beginning, captai..  רֹאשׁ~ro'sh~/roshe/    Chief, (fore-)father(-l..  אָב~'ab~/awb/
   Describe, record, presc..  כָּתַב~kathab~/kaw-thab'/    Bill, book, evidence, ×..  סֵפֶר~cepher~/say'-fer/
   Act, advice, affair, an..  דָּבָר~dabar~/daw-baw'/    day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/
   Johanan  יוֹחָנָן~Yowchanan~/yo-khaw-nawn'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Eliashib  אֶלְיָשִׁיב~'Elyashiyb~/el-yaw-sheeb'/
[24]
   head  Band, beginning, captai..  רֹאשׁ~ro'sh~/roshe/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   Hashabiah  חֲשַׁבְיָה~Chashabyah~/khash-ab-yaw'/    Sherebiah  שֵׁרֵבְיָה~Sherebyah~/shay-rayb-yaw'/
   Jeshua  יֵשׁוּעַ~Yeshuwa`~/yay-shoo'-ah/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Kadmiel  קַדְמִיאֵל~Qadmiy'el~/kad-mee-ale'/    Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/
   (make) boast (self), ce..  הָלַל~halal~/haw-lal'/    Cast (out), (make) conf..  יָדָה~yadah~/yaw-daw'/
   (which was) commanded(-..  מִצְוָה~mitsvah~/mits-vaw'/    David  David  דָּוִד~David~/daw-veed'/
   human being, person  Also, another, any (man..  אִישׁ~'iysh~/eesh/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Diligence, guard, offic..  מִשְׁמָר~mishmar~/mish-mawr'/    (over) against, at, bes..  עֻמָּה~`ummah~/oom-maw'/
   Diligence, guard, offic..  מִשְׁמָר~mishmar~/mish-mawr'/
[25]
   Mattaniah  מַתַּנְיָה~Mattanyah~/mat-tan-yaw'/    Bakbukiah  בַּקְבֻּקְיָה~Baqbukyah~/bak-book-yaw'/
   Obadiah  עֹבַדְיָה~`Obadyah~/o-bad-yaw'/    Meshullam  מְשֻׁלָּם~Mshullam~/mesh-ool-lawm'/
   Talmon  טַלְמוֹן~Talmown~/tal-mone'/    Akkub  עַקּוּב~`Aqquwb~/ak-koob'/
   Doorkeeper, porter  שׁוֹעֵר~show`er~/sho-are'/    Beward, be circumspect,..  שָׁמַר~shamar~/shaw-mar'/
   Diligence, guard, offic..  מִשְׁמָר~mishmar~/mish-mawr'/    Threshold, Asuppim  אָסֻף~'acuph~/aw-soof'/
   City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
[26]
   day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/    Joiakim  יוֹיָקִים~Yowyaqiym~/yo-yaw-keem'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Jeshua  יֵשׁוּעַ~Yeshuwa`~/yay-shoo'-ah/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Jozadak  יוֹצָדָק~Yowtsadaq~/yo-tsaw-dawk'/
   day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/    Nehemiah  נְחֶמְיָה~Nchemyah~/nekh-em-yaw'/
   Captain, deputy, governor  פֶּחָה~pechah~/peh-khaw'/    Ezra  עֶזְרָא~`Ezra'~/ez-raw'/
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    to count/relate/declare  Commune, (ac-)count; de..  סָפַר~caphar~/saw-far'/
[27]
   Dedicating(-tion)  חֲנֻכָּה~chanukkah~/khan-ook-kaw'/    Wall, walled  חוֹמָה~chowmah~/kho-maw'/
   Jerusalem  יְרוּשָׁלִַם~Yruwshalaim~/yer-oo-shaw-lah'-im/    Ask, beg, beseech, desi..  בָּקַשׁ~baqash~/baw-kash'/
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    Country, × home, × open..  מָקוֹם~maqowm~/maw-kome'/
   Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/    Jerusalem  יְרוּשָׁלִַם~Yruwshalaim~/yer-oo-shaw-lah'-im/
   to do, accomplish, make  Accomplish, advance, ap..  עָשָׂה~`asah~/aw-saw'/    Dedicating(-tion)  חֲנֻכָּה~chanukkah~/khan-ook-kaw'/
   × exceeding(-ly), gladn..  שִׂמְחָה~simchah~/sim-khaw'/    Confession, (sacrifice ..  תּוֹדָה~towdah~/to-daw'/
   Musical(-ick), × sing(-..  שִׁיר~shiyr~/sheer/    Cymbals  מְצֵלֶת~mtseleth~/mets-ay'-leth/
   Bottle, pitcher, psalte..  נֶבֶל~nebel~/neh'-bel/    Harp  כִּנּוֹר~kinnowr~/kin-nore'/
[28]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Behold (by mistake for ..  שִׁיר~shiyr~/sheer/
   Assemble, bring, consum..  אָסַף~'acaph~/aw-saf'/    Loaf, morsel, piece, pl..  כִּכָּר~kikkar~/kik-kawr'/
   (place, round) about, c..  סָבִיב~cabiyb~/saw-beeb'/    Jerusalem  יְרוּשָׁלִַם~Yruwshalaim~/yer-oo-shaw-lah'-im/
   Court, tower, village  חָצֵר~chatser~/khaw-tsare'/    Netophathite  נְטֹפָתִי~Ntophathiy~/net-o-faw-thee'/
[29]
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/    Gilgal  גִּלְגָּל~Gilgal~/ghil-gawl'/
   Beth-gilgal  בֵּית הַגִּלְגָּל~Beyth~//    Country, field, ground,..  שָׂדֶה~sadeh~/saw-deh'/
   Gaba, Geba, Gibeah  גֶּבַע~Geba`~/gheh'-bah/    Azmaveth  עַזְמָוֶת~`Azmaveth~/az-maw'-veth/
   Behold (by mistake for ..  שִׁיר~shiyr~/sheer/    (begin to) build(-er), ..  בָּנָה~banah~/baw-naw'/
   Court, tower, village  חָצֵר~chatser~/khaw-tsare'/    (place, round) about, c..  סָבִיב~cabiyb~/saw-beeb'/
   Jerusalem  יְרוּשָׁלִַם~Yruwshalaim~/yer-oo-shaw-lah'-im/
[30]
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   Be (make, make self, pr..  טָהֵר~taher~/taw-hare'/    Be (make, make self, pr..  טָהֵר~taher~/taw-hare'/
   nation, people. folk, men  Folk, men, nation, people  עַם~`am~/am/    City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
   Wall, walled  חוֹמָה~chowmah~/kho-maw'/
[31]
   Arise (up), (cause to) ..  עָלָה~`alah~/aw-law'/    Captain (that had rule)..  שַׂר~sar~/sar/
   Judah  יְהוּדָה~Yhuwdah~/yeh-hoo-daw'/    Wall, walled  חוֹמָה~chowmah~/kho-maw'/
   Abide (behind), appoint..  עָמַד~`amad~/aw-mad'/    two, both, couple, double  Both, couple, double, s..  שְׁנַיִם~shnayim~/shen-ah'-yim/
   great/haughty  Aloud, elder(-est), e..  גָּדוֹל~gadowl~/gaw-dole'/    Confession, (sacrifice ..  תּוֹדָה~towdah~/to-daw'/
   × went  תַּהֲלֻכָה~tahalukah~/tah-hal-oo-kaw'/    "the right hand or side"  Left-handed, right (ha..  יָמִין~yamiyn~/yaw-meen'/
   Wall, walled  חוֹמָה~chowmah~/kho-maw'/    Dung (hill)  אַשְׁפֹּת~'ashpoth~/ash-pohth'/
   City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
[32]
   After (that, -ward), ag..  אַחַר~'achar~/akh-ar'/    × again, away, bear, br..  יָלַךְ~yalak~/yaw-lak'/
   Hoshaiah  הוֹשַׁעְיָה~Howsha`yah~/ho-shah-yaw'/    Half, middle, mid(-nigh..  חֵצִי~chetsiy~/khay-tsee'/
   Captain (that had rule)..  שַׂר~sar~/sar/    Judah  יְהוּדָה~Yhuwdah~/yeh-hoo-daw'/
[33]
   Azariah  עֲזַרְיָה~`Azaryah~/az-ar-yaw'/    Ezra  עֶזְרָא~`Ezra'~/ez-raw'/
   Meshullam  מְשֻׁלָּם~Mshullam~/mesh-ool-lawm'/
[34]
   Judah  יְהוּדָה~Yhuwdah~/yeh-hoo-daw'/    Benjamin  בִּנְיָמִין~Binyamiyn~/bin-yaw-mene'/
   Shemaiah  שְׁמַעְיָה~Shma`yah~/shem-aw-yaw'/    Jeremiah  יִרְמְיָה~Yirmyah~/yir-meh-yaw'/
[35]
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Trumpet(-er)  חֲצֹצְרָה~chatsotsrah~/khats-o-tser-aw'/    Zachariah, Zechariah  זְכַרְיָה~Zkaryah~/zek-ar-yaw'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Jonathan  יוֹנָתָן~Yownathan~/yo-naw-thawn'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Shemaiah  שְׁמַעְיָה~Shma`yah~/shem-aw-yaw'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Mattaniah  מַתַּנְיָה~Mattanyah~/mat-tan-yaw'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Micah, Michaiah  מִיכָיָה~Miykayah~/me-kaw-yaw'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Zaccur, Zacchur  זַכּוּר~Zakkuwr~/zaw-koor'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Asaph  אָסָף~'Acaph~/aw-sawf'/
[36]
   Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/    Shemaiah  שְׁמַעְיָה~Shma`yah~/shem-aw-yaw'/
   Azarael, Azareel  עֲזַרְאֵל~`Azar'el~/az-ar-ale'/    Milalai  מִלֲלַי~Milalay~/mee-lal-ah'-ee/
   Gilalai  גִּלֲלַי~Gilalay~/ghe-lal-ah'-ee/    Maai  מָעַי~Ma`ai~/maw-ah'-ee/
   Nethaneel  נְתַנְאֵל~Nthane'l~/neth-an-ale'/    Judah  יְהוּדָה~Yhuwdah~/yeh-hoo-daw'/
   Hanani  חֲנָנִי~Chananiy~/khan-aw-nee'/    Musical(-ick), × sing(-..  שִׁיר~shiyr~/sheer/
   Armour(-bearer), artill..  כְּלִי~kliy~/kel-ee'/    David  David  דָּוִד~David~/daw-veed'/
   human being, person  Also, another, any (man..  אִישׁ~'iysh~/eesh/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Ezra  עֶזְרָא~`Ezra'~/ez-raw'/    to count/relate/declare  Commune, (ac-)count; de..  סָפַר~caphar~/saw-far'/
   presence  Accept, (a-, be-)fore(..  פָּנִים~paniym~/paw-neem'/
[37]
   Affliction, outward app..  עַיִן~`ayin~/ah'-yin/    City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
   Arise (up), (cause to) ..  עָלָה~`alah~/aw-law'/    Things that come up, (h..  מַעֲלָה~ma`alah~/mah-al-aw'/
   a city/excitement, ang...  Ai (from margin), city,..  עִיר~`iyr~/eer/    David  David  דָּוִד~David~/daw-veed'/
   Ascent, before, chiefes..  מַעֲלֶה~ma`aleh~/mah-al-eh'/    Wall, walled  חוֹמָה~chowmah~/kho-maw'/
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/    David  David  דָּוִד~David~/daw-veed'/
   water  Piss, wasting, water(-..  מַיִם~mayim~/mah'-yim/    City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
   East(-ward) (side), (su..  מִזְרָח~mizrach~/miz-rawkh'/
[38]
   Again, either (of them)..  שֵׁנִי~sheniy~/shay-nee'/    Confession, (sacrifice ..  תּוֹדָה~towdah~/to-daw'/
   (all) along, apace, beh..  הָלַךְ~halak~/haw-lak'/    (over) against, before,..  מוּל~muwl~/mool/
   After (that, -ward), ag..  אַחַר~'achar~/akh-ar'/    Half, middle, mid(-nigh..  חֵצִי~chetsiy~/khay-tsee'/
   nation, people. folk, men  Folk, men, nation, people  עַם~`am~/am/    Wall, walled  חוֹמָה~chowmah~/kho-maw'/
   Castle, flower, tower  מִגְדָּל~migdal~/mig-dawl'/    Furnace, oven  תַּנּוּר~tannuwr~/tan-noor'/
   Broad, large, at libert..  רָחָב~rachab~/raw-khawb'/    Wall, walled  חוֹמָה~chowmah~/kho-maw'/
[39]
   City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/    Ephraim, Ephraimites  אֶפְרַיִם~'Ephrayim~/ef-rah'-yim/
   Old  יָשָׁן~yashan~/yaw-shawn'/    City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
   Fish  דָּג~dag~/dawg/    City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
   Castle, flower, tower  מִגְדָּל~migdal~/mig-dawl'/    Hananeel  חֲנַנְאֵל~Chanan'el~/khan-an-ale'/
   Castle, flower, tower  מִגְדָּל~migdal~/mig-dawl'/    Meah  מֵאָה~Me'ah~/may-aw'/
   (small) cattle, flock, ..  צֹאן~tso'n~/tsone/    City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
   Abide (behind), appoint..  עָמַד~`amad~/aw-mad'/    Mark, prison  מַטָּרָא~mattara'~/mat-taw-raw'/
   City, door, gate, port,..  שַׁעַר~sha`ar~/shah'-ar/
[40]
   Abide (behind), appoint..  עָמַד~`amad~/aw-mad'/    two, both, couple, double  Both, couple, double, s..  שְׁנַיִם~shnayim~/shen-ah'-yim/
   Confession, (sacrifice ..  תּוֹדָה~towdah~/to-daw'/    Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/
   Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/    Half, middle, mid(-nigh..  חֵצִי~chetsiy~/khay-tsee'/
   Prince, ruler  סָגָן~cagan~/saw-gawn'/
[41]
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    Eliakim  אֶלְיָקִים~'Elyaqiym'~/el-yaw-keem'/
   Maaseiah  מַעֲשֵׂיָה~Ma`aseyah~/mah-as-ay-yaw'/    Miniamin  מִנְיָמִין~Minyamiyn~/min-yaw-meen'/
   Micah, Michaiah  מִיכָיָה~Miykayah~/me-kaw-yaw'/    Elihoenai, Elionai  אֶלְיְהוֹעֵינַי~'Elyhow`eynay~/el-ye-ho-ay-nah'ee/
   Zachariah, Zechariah  זְכַרְיָה~Zkaryah~/zek-ar-yaw'/    Hananiah  חֲנַנְיָה~Chananyah~/khan-an-yaw'/
   Trumpet(-er)  חֲצֹצְרָה~chatsotsrah~/khats-o-tser-aw'/
[42]
   Maaseiah  מַעֲשֵׂיָה~Ma`aseyah~/mah-as-ay-yaw'/    Shemaiah  שְׁמַעְיָה~Shma`yah~/shem-aw-yaw'/
   Eleazar  אֶלְעָזָר~'El`azar~/el-aw-zawr'/    Uzzi  עֻזִּי~`Uzziy~/ooz-zee'/
   Jehohanan, Johanan  יְהוֹחָנָן~Yhowchanan~/yeh-ho-khaw-nawn'/    Malchiah, Malchijah  מַלְכִּיָּה~Malkiyah~/mal-kee-yaw'/
   Elam  עֵילָם~`Eylam~/ay-lawm'/    Ezer  עֵזֶר~`Ezer~/ay'-zer/
   Behold (by mistake for ..  שִׁיר~shiyr~/sheer/    × attentively, call (ga..  שָׁמַע~shama`~/shaw-mah'/
   Izrahiah, Jezrahiah  יִזְרַחְיָה~Yizrachyah~/yiz-rakh-yaw'/    Which had the charge, g..  פָּקִיד~paqiyd~/paw-keed'/
[43]
   day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/    Kill, offer, (do) sacri..  זָבַח~zabach~/zaw-bakh'/
   great/haughty  Aloud, elder(-est), e..  גָּדוֹל~gadowl~/gaw-dole'/    sacrifice, offer(-ing)  Offer(-ing), sacrifice  זֶבַח~zebach~/zeh'-bakh/
   Cheer up, be (make) gla..  שָׂמַח~samach~/saw-makh'/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Cheer up, be (make) gla..  שָׂמַח~samach~/saw-makh'/    great/haughty  Aloud, elder(-est), e..  גָּדוֹל~gadowl~/gaw-dole'/
   × exceeding(-ly), gladn..  שִׂמְחָה~simchah~/sim-khaw'/    (adulter) ess, each, ev..  אִשָּׁה~'ishshah~/ish-shaw'/
   Boy, child, fruit, son,..  יֶלֶד~yeled~/yeh'-led/    Cheer up, be (make) gla..  שָׂמַח~samach~/saw-makh'/
   × exceeding(-ly), gladn..  שִׂמְחָה~simchah~/sim-khaw'/    Jerusalem  יְרוּשָׁלִַם~Yruwshalaim~/yer-oo-shaw-lah'-im/
   × attentively, call (ga..  שָׁמַע~shama`~/shaw-mah'/    (a-)far (abroad, off), ..  רָחוֹק~rachowq~/raw-khoke'/
[44]
   day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/    Another, × (blood-)thir..  אֱנוֹשׁ~'enowsh~/en-oshe'/
   Appoint, × at all, aven..  פָּקַד~paqad~/paw-kad'/    Chamber  נִשְׁכָּה~nishkah~/nish-kaw'/
   Armory, cellar, garner,..  אוֹצָר~'owtsar~/o-tsaw'/    Gift, heave offering (s..  תְּרוּמָה~truwmah~/ter-oo-maw'/
   beginning  Beginning, chief(-est),..  רֵאשִׁית~re'shiyth~/ray-sheeth'/    Tenth (part), tithe(-ing)  מַעֲשֵׂר~ma`aser~/mah-as-ayr'/
   Gather (together), heap..  כָּנַס~kanac~/kaw-nas'/    Country, field, ground,..  שָׂדֶה~sadeh~/saw-deh'/
   a city/excitement, ang...  Ai (from margin), city,..  עִיר~`iyr~/eer/    Portion  מְנָת~mnath~/men-awth'/
   Law  תּוֹרָה~towrah~/to-raw'/    Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    Judah  יְהוּדָה~Yhuwdah~/yeh-hoo-daw'/
   × exceeding(-ly), gladn..  שִׂמְחָה~simchah~/sim-khaw'/    Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    Abide (behind), appoint..  עָמַד~`amad~/aw-mad'/
[45]
   Behold (by mistake for ..  שִׁיר~shiyr~/sheer/    Doorkeeper, porter  שׁוֹעֵר~show`er~/sho-are'/
   Beward, be circumspect,..  שָׁמַר~shamar~/shaw-mar'/    Charge, keep, or to be ..  מִשְׁמֶרֶת~mishmereth~/mish-mer'-reth/
   Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/    Charge, keep, or to be ..  מִשְׁמֶרֶת~mishmereth~/mish-mer'-reth/
   × is cleansed, cleansin..  טׇהֳרָה~tohorah~/toh-or-aw'/    (which was) commanded(-..  מִצְוָה~mitsvah~/mits-vaw'/
   David  David  דָּוִד~David~/daw-veed'/    Solomon  שְׁלֹמֹה~Shlomoh~/shel-o-mo'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
[46]
   day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/    David  David  דָּוִד~David~/daw-veed'/
   Asaph  אָסָף~'Acaph~/aw-sawf'/    Aforetime, ancient (tim..  קֶדֶם~qedem~/keh'-dem/
   head  Band, beginning, captai..  רֹאשׁ~ro'sh~/roshe/    Behold (by mistake for ..  שִׁיר~shiyr~/sheer/
   Musical(-ick), × sing(-..  שִׁיר~shiyr~/sheer/    Praise  תְּהִלָּה~thillah~/teh-hil-law'/
   Cast (out), (make) conf..  יָדָה~yadah~/yaw-daw'/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
[47]
   Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/    day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/
   Zerubbabel  זְרֻבָּבֶל~Zrubbabel~/zer-oob-baw-bel'/    day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/
   Nehemiah  נְחֶמְיָה~Nchemyah~/nekh-em-yaw'/    Add, apply, appoint, as..  נָתַן~nathan~/naw-than'/
   Portion  מְנָת~mnath~/men-awth'/    Behold (by mistake for ..  שִׁיר~shiyr~/sheer/
   Doorkeeper, porter  שׁוֹעֵר~show`er~/sho-are'/    day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/
   Act, advice, affair, an..  דָּבָר~dabar~/daw-baw'/    Appoint, bid, consecrat..  קָדַשׁ~qadash~/kaw-dash'/
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   Appoint, bid, consecrat..  קָדַשׁ~qadash~/kaw-dash'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Aaron  אַהֲרוֹן~'Aharown~/a-har-one'/
The King James version of the Bible is Public Domain.footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting