Search:αυτων -> ΑΥΤΩΝ

αυτων


α υ τ ω ν hex:#945;#965;#964;#969;#957;
Search Google:αυτων

Joshua 7:18 verse
And he brought his household man by man ; and Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken .

ויקרב את־ביתו לגברים וילכד עכן בנ־כרמי בנ־זבדי בנ־זרח למטה יהודה

Joshua 6:6 verse
And Joshua the son of Nun called the priests, and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let seven priests bear seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD.

ויקרא יהושׁע בנ־נון אל־הכהנים ויאמר אלהם שׂאו את־ארון הברית ושׁבעה כהנים ישׂאו שׁבעה שׁופרות יובלים לפני ארון יהוה

Matthew 28:17 verse
And when they saw him, they worshipped him : but some doubted .

ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕς ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΕ ΕΔΙΣΤΑΣΑΝ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting