Search:αυτων -> ΑΥΤΩΝ

αυτων


α υ τ ω ν hex:#945;#965;#964;#969;#957;
Search Google:αυτων

Zero אפסDeuteronomy 9:14 verse
Let me alone , that I may destroy them, and blot out their name from under heaven : and I will make of thee a nation mightier and greater than they.

הרף ממני ואשׁמידם ואמחה את־שׁמם מתחת השׁמים ואעשׂה אותך לגוי־עצום ורב ממנו

Esther 3:5 verse
And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence , then was Haman full of wrath.

וירא המן כי־אין מרדכי כרע ומשׁתחוה לו וימלא המן חמה

John 8:1 verse
Jesus went unto the mount of Olives.

ΙΗΣΟΥς ΔΕ ΕΠΟΡΕΥΨΗ ΕΙς ΤΟ ΟΡΟς ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting