Search:αυτων -> ΑΥΤΩΝ

αυτων


α υ τ ω ν hex:#945;#965;#964;#969;#957;
Search Google:αυτων

Zero אפסPsalms 135:15 verse
The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hands.

עצבי הגוים כסף וזהב מעשׂה ידי אדם

Judges 13:17 verse
And Manoah said unto the angel of the LORD, What is thy name, that when thy sayings come to pass we may do thee honour ?

ויאמר מנוח אל־מלאך יהוה מי שׁמך כי־יבא דבריך וכבדנוך

Luke 7:18 verse
And the disciples of John shewed him of all these things.

ΚΑΙ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

footer