Search:αυτων -> ΑΥΤΩΝ

αυτων


α υ τ ω ν hex:#945;#965;#964;#969;#957;
Search Google:αυτων

Zero אפסNehemiah 10:13 verse
Hodijah, Bani, Beninu.

הודיה בני בנינו

Revelation 8:3 verse
And another angel came and stood at the altar, having a golden censer ; and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne.

ΚΑΙ ΑΛΛΟς ΑΓΓΕΛΟς ΗΛΨΕΝ ΚΑΙ ΕΣΤΑΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΨΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΧΩΝ ΛΙΒΑΝΩΤΟΝ ΧΡΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΔΟΨΗ ΑΥΤΩ ΨΥΜΙΑΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΙΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑΙς ΠΡΟΣΕΥΧΑΙς ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟ ΨΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΨΡΟΝΟΥ

Judges 3:23 verse
Then Ehud went forth through the porch, and shut the doors of the parlour upon him, and locked them.

ויצא אהוד המסדרונה ויסגר דלתות העליה בעדו ונעל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting