Search:מֵאָה -> מֵאָה

מֵאָה


מ ֵ א ָ ה hex:#1502;#1461;#1488;#1464;#1492;
Search Google:מֵאָה

Zero אפס1 Samuel 17:29 verse
And David said , What have I now done ? Is there not a cause ?

ויאמר דוד מה עשׂיתי עתה הלוא דבר הוא

2 Samuel 8:1 verse
And after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them: and David took Methegammah out of the hand of the Philistines.

ויהי אחרי־כן ויך דוד את־פלשׁתים ויכניעם ויקח דוד את־מתג האמה מיד פלשׁתים

Numbers 1:54 verse
And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.

ויעשׂו בני ישׂראל ככל אשׁר צוה יהוה את־משׁה כן עשׂו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting