Search:ελεγξον -> ΕΛΕΓΞΟΝ

ελεγξον


ε λ ε γ ξ ο ν hex:#949;#955;#949;#947;#958;#959;#957;
Search Google:ελεγξον

Genesis 17:6 verse
And I will make thee exceeding fruitful , and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.

והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו

2 Corinthians 9:8 verse
And God is able to make all grace abound toward you ; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work :

ΔΥΝΑΤΕΙ ΔΕ Ο ΨΕΟς ΠΑΣΑΝ ΧΑΡΙΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΣΑΙ ΕΙς ΥΜΑς ΙΝΑ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΝ ΕΧΟΝΤΕς ΠΕΡΙΣΣΕΥΗΤΕ ΕΙς ΠΑΝ ΕΡΓΟΝ ΑΓΑΨΟΝ

Ezekiel 44:16 verse
They shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table, to minister unto me, and they shall keep my charge.

המה יבאו אל־מקדשׁי והמה יקרבו אל־שׁלחני לשׁרתני ושׁמרו את־משׁמרתי

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting