Search:מָצָא -> מָצָא

מָצָא


מ ָ צ ָ א hex:#1502;#1464;#1510;#1464;#1488;
Search Google:מָצָא

Zero אפסPsalms 85:12 verse
Yea, the LORD shall give that which is good ; and our land shall yield her increase.

גמ־יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה

2 Timothy 4:8 verse
Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day : and not to me only, but unto all them also that love his appearing.

ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΜΟΙ Ο ΤΗς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς ΣΤΕΦΑΝΟς ΟΝ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΜΟΙ Ο ΚΥΡΙΟς ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ Ο ΔΙΚΑΙΟς ΚΡΙΤΗς ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΕΜΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙς ΗΓΑΠΗΚΟΣΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

Genesis 20:3 verse
But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man , for the woman which thou hast taken ; for she is a man's wife .

ויבא אלהים אל־אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על־האשׁה אשׁר־לקחת והוא בעלת בעל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting