Search:מָצָא -> מָצָא

מָצָא


מ ָ צ ָ א hex:#1502;#1464;#1510;#1464;#1488;
Search Google:מָצָא

Zero אפס



Jeremiah 20:16 verse
And let that man be as the cities which the LORD overthrew , and repented not: and let him hear the cry in the morning, and the shouting at noontide ;

והיה האישׁ ההוא כערים אשׁר־הפך יהוה ולא נחם ושׁמע זעקה בבקר ותרועה בעת צהרים

Psalms 5:8 verse
Lead me, O LORD, in thy righteousness because of mine enemies ; make thy way straight before my face.

יהוה נחני בצדקתך למען שׁוררי הושׁר לפני דרכך

Jeremiah 6:3 verse
The shepherds with their flocks shall come unto her; they shall pitch their tents against her round about ; they shall feed every one in his place.

אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו אישׁ את־ידו





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting