Search:מָצָא -> מָצָא

מָצָא


מ ָ צ ָ א hex:#1502;#1464;#1510;#1464;#1488;
Search Google:מָצָא

Zero אפס1 Chronicles 24:26 verse
The sons of Merari were Mahli and Mushi : the sons of Jaaziah ; Beno.

בני מררי מחלי ומושׁי בני יעזיהו בנו

Judges 1:12 verse
And Caleb said , He that smiteth Kirjathsepher, and taketh it, to him will I give Achsah my daughter to wife.

ויאמר כלב אשׁר־יכה את־קרית־ספר ולכדה ונתתי לו את־עכסה בתי לאשׁה

Luke 3:9 verse
And now also the axe is laid unto the root of the trees : every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down , and cast into the fire.

ΗΔΗ ΔΕ ΚΑΙ Η ΑΞΙΝΗ ΠΡΟς ΤΗΝ ΡΙΖΑΝ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΕΙΤΑΙ ΠΑΝ ΟΥΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΜΗ ΠΟΙΟΥΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΛΟΝ ΕΚΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙς ΠΥΡ ΒΑΛΛΕΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting