Search:שָׁלוֹשׁ -> שָׁלוֹשׁ

שָׁלוֹשׁ


ש ׁ ָ ל ו ֹ ש ׁ hex:#1513;#1473;#1464;#1500;#1493;#1465;#1513;#1473;
Search Google:שָׁלוֹשׁ

Zero אפסPsalms 89:52 verse
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.

ברוך יהוה לעולם אמן ואמן

John 5:17 verse
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto , and I work .

Ο ΔΕ ΑΠΕΚΡΙΝΑΤΟ ΑΥΤΟΙς Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ ΕΩς ΑΡΤΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΓΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

Jeremiah 31:1 verse
At the same time, saith the LORD, will I be the God of all the families of Israel, and they shall be my people.

בעת ההיא נאמ־יהוה אהיה לאלהים לכל משׁפחות ישׂראל והמה יהיו־לי לעם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting