Search:שָׁלוֹשׁ -> שָׁלוֹשׁ

שָׁלוֹשׁ


ש ׁ ָ ל ו ֹ ש ׁ hex:#1513;#1473;#1464;#1500;#1493;#1465;#1513;#1473;
Search Google:שָׁלוֹשׁ

Zero אפסJeremiah 42:20 verse
For ye dissembled in your hearts, when ye sent me unto the LORD your God, saying , Pray for us unto the LORD our God ; and according unto all that the LORD our God shall say , so declare unto us, and we will do it.

כי התעתים בנפשׁותיכם כי־אתם שׁלחתם אתי אל־יהוה אלהיכם לאמר התפלל בעדנו אל־יהוה אלהינו וככל אשׁר יאמר יהוה אלהינו כן הגד־לנו ועשׂינו

Psalms 27:4 verse
One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to enquire in his temple.

אחת שׁאלתי מאת־יהוה אותה אבקשׁ שׁבתי בבית־יהוה כל־ימי חיי לחזות בנעמ־יהוה ולבקר בהיכלו

Deuteronomy 29:1 verse
These are the words of the covenant, which the LORD commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which he made with them in Horeb.

אלה דברי הברית אשׁר־צוה יהוה את־משׁה לכרת את־בני ישׂראל בארץ מואב מלבד הברית אשׁר־כרת אתם בחרב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting