Search:שָׁלוֹשׁ -> שָׁלוֹשׁ

שָׁלוֹשׁ


ש ׁ ָ ל ו ֹ ש ׁ hex:#1513;#1473;#1464;#1500;#1493;#1465;#1513;#1473;
Search Google:שָׁלוֹשׁ

Zero אפסEzekiel 5:7 verse
Therefore thus saith the Lord GOD ; Because ye multiplied more than the nations that are round about you, and have not walked in my statutes, neither have kept my judgments, neither have done according to the judgments of the nations that are round about you;

לכן כה־אמר אדני יהוה יען המנכם מנ־הגוים אשׁר סביבותיכם בחקותי לא הלכתם ואת־משׁפטי לא עשׂיתם וכמשׁפטי הגוים אשׁר סביבותיכם לא עשׂיתם

Acts 27:43 verse
But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose ; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land :

Ο ΔΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗς ΒΟΥΛΟΜΕΝΟς ΔΙΑΣΩΣΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΚΩΛΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥς ΤΟΥ ΒΟΥΛΗΜΑΤΟς ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΤΕ ΤΟΥς ΔΥΝΑΜΕΝΟΥς ΚΟΛΥΜΒΑΝ ΑΠΟΡΙΘΑΝΤΑς ΠΡΩΤΟΥς ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΞΙΕΝΑΙ

1 Timothy 4:9 verse
This is a faithful saying and worthy of all acceptation.

ΠΙΣΤΟς Ο ΛΟΓΟς ΚΑΙ ΠΑΣΗς ΑΠΟΔΟΧΗς ΑΞΙΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting