Search:שָׁנֶה -> שָׁנֶה

שָׁנֶה


ש ׁ ָ נ ֶ ה hex:#1513;#1473;#1464;#1504;#1462;#1492;
Search Google:שָׁנֶה

Zero אפסPsalms 107:43 verse
Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the lovingkindness of the LORD.

מי־חכם וישׁמר־אלה ויתבוננו חסדי יהוה

Numbers 6:17 verse
And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the LORD, with the basket of unleavened bread : the priest shall offer also his meat offering, and his drink offering.

ואת־האיל יעשׂה זבח שׁלמים ליהוה על סל המצות ועשׂה הכהן את־מנחתו ואת־נסכו

Genesis 39:13 verse
And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,

ויהי כראותה כי־עזב בגדו בידה וינס החוצה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting