Search:אַחְאָב -> אַחְאָב

אַחְאָב


א ַ ח ְ א ָ ב hex:#1488;#1463;#1495;#1456;#1488;#1464;#1489;
Search Google:אַחְאָב

Leviticus 16:31 verse
It shall be a sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls, by a statute for ever.

שׁבת שׁבתון היא לכם ועניתם את־נפשׁתיכם חקת עולם

Leviticus 15:22 verse
And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

וכל־הנגע בכל־כלי אשׁר־תשׁב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב

Jeremiah 5:25 verse
Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you.

עונותיכם הטו־אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting