Search:בָּקַע -> בָּקַע

בָּקַע


ב ּ ָ ק ַ ע hex:#1489;#1468;#1464;#1511;#1463;#1506;
Search Google:בָּקַע

Zero אפס2 Kings 7:9 verse
Then they said one to another, We do not well: this day is a day of good tidings, and we hold our peace : if we tarry till the morning light, some mischief will come upon us: now therefore come , that we may go and tell the king's household.

ויאמרו אישׁ אל־רעהו לא־כן אנחנו עשׂים היום הזה יומ־בשׂרה הוא ואנחנו מחשׁים וחכינו עד־אור הבקר ומצאנו עוון ועתה לכו ונבאה ונגידה בית המלך

Acts 25:1 verse
Now when Festus was come into the province, after three days he ascended from Caesarea to Jerusalem.

ΦΗΣΤΟς ΟΥΝ ΕΠΙΒΑς ΤΗ ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΡΕΙς ΗΜΕΡΑς ΑΝΕΒΗ ΕΙς ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑς

Genesis 6:21 verse
And take thou unto thee of all food that is eaten , and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.

ואתה קח־לך מכל־מאכל אשׁר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting