Search:בָּקַע -> בָּקַע

בָּקַע


ב ּ ָ ק ַ ע hex:#1489;#1468;#1464;#1511;#1463;#1506;
Search Google:בָּקַע

Zero אפסNumbers 9:15 verse
And on the day that the tabernacle was reared up the cloud covered the tabernacle, namely, the tent of the testimony : and at even there was upon the tabernacle as it were the appearance of fire, until the morning.

וביום הקים את־המשׁכן כסה הענן את־המשׁכן לאהל העדת ובערב יהיה על־המשׁכן כמראה־אשׁ עד־בקר

Ezra 1:6 verse
And all they that were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, and with precious things, beside all that was willingly offered .

וכל־סביבתיהם חזקו בידיהם בכלי־כסף בזהב ברכושׁ ובבהמה ובמגדנות לבד על־כל־התנדב

Ezekiel 16:15 verse
But thou didst trust in thine own beauty, and playedst the harlot because of thy renown, and pouredst out thy fornications on every one that passed by ; his it was.

ותבטחי ביפיך ותזני על־שׁמך ותשׁפכי את־תזנותיך על־כל־עובר לו־יהי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting