Search:בָּקַע -> בָּקַע

בָּקַע


ב ּ ָ ק ַ ע hex:#1489;#1468;#1464;#1511;#1463;#1506;
Search Google:בָּקַע

Zero אפסGenesis 24:22 verse
And it came to pass, as the camels had done drinking , that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold ;

ויהי כאשׁר כלו הגמלים לשׁתות ויקח האישׁ נזם זהב בקע משׁקלו ושׁני צמידים על־ידיה עשׂרה זהב משׁקלם

Ezekiel 35:1 verse
Moreover the word of the LORD came unto me, saying ,

ויהי דבר־יהוה אלי לאמר

Romans 6:3 verse
Know ye not , that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death ?

Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΒΑΠΤΙΣΨΗΜΕΝ ΕΙς ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΙς ΤΟΝ ΨΑΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΨΗΜΕΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting