Search:בָּרָד -> בָּרָד

בָּרָד


ב ּ ָ ר ָ ד hex:#1489;#1468;#1464;#1512;#1464;#1491;
Search Google:בָּרָד

Zero אפסNehemiah 9:23 verse
Their children also multipliedst thou as the stars of heaven, and broughtest them into the land, concerning which thou hadst promised to their fathers, that they should go in to possess it.

ובניהם הרבית כככבי השׁמים ותביאם אל־הארץ אשׁר־אמרת לאבתיהם לבוא לרשׁת

Matthew 16:18 verse
And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church ; and the gates of hell shall not prevail against it.

ΚΑΓΩ ΔΕ ΣΟΙ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΣΥ ΕΙ ΠΕΤΡΟς ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙ ΑΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗς

1 Chronicles 13:8 verse
And David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets.

ודויד וכל־ישׂראל משׂחקים לפני האלהים בכל־עז ובשׁירים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמצלתים ובחצצרות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting