Search:גָּרַשׁ -> גָּרַשׁ

גָּרַשׁ


ג ּ ָ ר ַ ש ׁ hex:#1490;#1468;#1464;#1512;#1463;#1513;#1473;
Search Google:גָּרַשׁ

Zero אפסZechariah 3:6 verse
And the angel of the LORD protested unto Joshua, saying ,

ויעד מלאך יהוה ביהושׁע לאמר

Deuteronomy 24:21 verse
When thou gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean it afterward : it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow.

כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה

Exodus 29:36 verse
And thou shalt offer every day a bullock for a sin offering for atonement : and thou shalt cleanse the altar, when thou hast made an atonement for it, and thou shalt anoint it, to sanctify it.

ופר חטאת תעשׂה ליום על־הכפרים וחטאת על־המזבח בכפרך עליו ומשׁחת אתו לקדשׁו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting