Search:גָּרַשׁ -> גָּרַשׁ

גָּרַשׁ


ג ּ ָ ר ַ ש ׁ hex:#1490;#1468;#1464;#1512;#1463;#1513;#1473;
Search Google:גָּרַשׁ

Zero אפסJob 29:4 verse
As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle ;

כאשׁר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי

Lamentations 2:4 verse
He hath bent his bow like an enemy : he stood with his right hand as an adversary, and slew all that were pleasant to the eye in the tabernacle of the daughter of Zion : he poured out his fury like fire.

דרך קשׁתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי־עין באהל בת־ציון שׁפך כאשׁ חמתו

2 Chronicles 35:26 verse
Now the rest of the acts of Josiah, and his goodness, according to that which was written in the law of the LORD,

ויתר דברי יאשׁיהו וחסדיו ככתוב בתורת יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting