Search:טָהוֹר -> טָהוֹר

טָהוֹר


ט ָ ה ו ֹ ר hex:#1496;#1464;#1492;#1493;#1465;#1512;
Search Google:טָהוֹר

Zero אפסLuke 18:5 verse
Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.

ΔΙΑ ΓΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΜΟΙ ΚΟΠΟΝ ΤΗΝ ΧΗΡΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΥΤΗΝ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙς ΤΕΛΟς ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΥΠΩΠΙΑΖΗ ΜΕ

Isaiah 49:23 verse
And kings shall be thy nursing fathers , and their queens thy nursing mothers : they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet ; and thou shalt know that I am the LORD : for they shall not be ashamed that wait for me.

והיו מלכים אמניך ושׂרותיהם מיניקתיך אפים ארץ ישׁתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי־אני יהוה אשׁר לא־יבשׁו קוי

Ruth 2:18 verse
And she took it up , and went into the city : and her mother in law saw what she had gleaned : and she brought forth , and gave to her that she had reserved after she was sufficed.

ותשׂא ותבוא העיר ותרא חמותה את אשׁר־לקטה ותוצא ותתנ־לה את אשׁר־הותרה משׂבעה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting