Search:כל־אלה -> כל־אלה

כל־אלה


כ ל ־ א ל ה hex:#1499;#1500;#1470;#1488;#1500;#1492;
Search Google:כל־אלה

Zero אפסNumbers 31:6 verse
And Moses sent them to the war, a thousand of every tribe, them and Phinehas the son of Eleazar the priest, to the war, with the holy instruments, and the trumpets to blow in his hand.

וישׁלח אתם משׁה אלף למטה לצבא אתם ואת־פינחס בנ־אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדשׁ וחצצרות התרועה בידו

Ezekiel 3:15 verse
Then I came to them of the captivity at Telabib, that dwelt by the river of Chebar, and I sat where they sat , and remained there astonished among them seven days.

ואבוא אל־הגולה תל אביב הישׁבים אל־נהר־כבר ואשׁר המה יושׁבים שׁם ואשׁב שׁם שׁבעת ימים משׁמים בתוכם

Zechariah 8:1 verse
Again the word of the LORD of hosts came to me, saying ,

ויהי דבר־יהוה צבאות לאמר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting