Search:מִסְפָּר -> מִסְפָּר

מִסְפָּר


מ ִ ס ְ פ ּ ָ ר hex:#1502;#1460;#1505;#1456;#1508;#1468;#1464;#1512;
Search Google:מִסְפָּר

Zero אפס2 Corinthians 12:17 verse
Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you ?

ΜΗ ΤΙΝΑ ΩΝ ΑΠΕΣΤΑΛΚΑ ΠΡΟς ΥΜΑς ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΕΠΛΕΟΝΕΚΤΗΣΑ ΥΜΑς

Exodus 40:26 verse
And he put the golden altar in the tent of the congregation before the vail :

וישׂם את־מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת

Daniel 4:19 verse
Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonied for one hour, and his thoughts troubled him. The king spake , and said , Belteshazzar, let not the dream, or the interpretation thereof, trouble thee. Belteshazzar answered and said , My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies.

אדין דניאל די־שׁמה בלטשׁאצר אשׁתומם כשׁעה חדה ורעינהי יבהלנה ענה מלכא ואמר בלטשׁאצר חלמא ופשׁרא אל־יבהלך ענה בלטשׁאצר ואמר מראי חלמא לשׂנאיך ופשׁרה לעריך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting