Search:מִסְפָּר -> מִסְפָּר

מִסְפָּר


מ ִ ס ְ פ ּ ָ ר hex:#1502;#1460;#1505;#1456;#1508;#1468;#1464;#1512;
Search Google:מִסְפָּר

Zero אפסRomans 5:17 verse
For if by one man's offence death reigned by one ; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.>

ΕΙ ΓΑΡ ΤΩ ΤΟΥ ΕΝΟς ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ Ο ΨΑΝΑΤΟς ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟς ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΝ ΤΗς ΧΑΡΙΤΟς ΚΑΙ ΤΗς ΔΩΡΕΑς ΤΗς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕς ΕΝ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣΟΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟς ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Proverbs 13:20 verse
He that walketh with wise men shall be wise : but a companion of fools shall be destroyed .

הלוך את־חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע

2 Kings 9:15 verse
But king Joram was returned to be healed in Jezreel of the wounds which the Syrians had given him, when he fought with Hazael king of Syria.> And Jehu said , If it be your minds, then let none go forth nor escape out of the city to go to tell it in Jezreel.

וישׁב יהורם המלך להתרפא ביזרעאל מנ־המכים אשׁר יכהו ארמים בהלחמו את־חזאל מלך ארם ויאמר יהוא אמ־ישׁ נפשׁכם אל־יצא פליט מנ־העיר ללכת לגיד ביזרעאל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting