Search:מוֹעֵד -> מוֹעֵד

מוֹעֵד


מ ו ֹ ע ֵ ד hex:#1502;#1493;#1465;#1506;#1461;#1491;
Search Google:מוֹעֵד

Zero אפסIsaiah 24:3 verse
The land shall be utterly emptied , and utterly spoiled : for the LORD hath spoken this word.

הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את־הדבר הזה

Genesis 8:11 verse
And the dove came in to him in the evening ; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off : so Noah knew that the waters were abated from off the earth.

ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה־זית טרף בפיה וידע נח כי־קלו המים מעל הארץ

Matthew 23:7 verse
And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.

ΚΑΙ ΤΟΥς ΑΣΠΑΣΜΟΥς ΕΝ ΤΑΙς ΑΓΟΡΑΙς ΚΑΙ ΚΑΛΕΙΣΨΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΨΡΩΠΩΝ ΡΑΒΒΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting