Search:מוֹעֵד -> מוֹעֵד

מוֹעֵד


מ ו ֹ ע ֵ ד hex:#1502;#1493;#1465;#1506;#1461;#1491;
Search Google:מוֹעֵד

Zero אפס



Proverbs 27:20 verse
Hell and destruction are never full ; so the eyes of man are never satisfied .

שׁאול ואבדה לא תשׂבענה ועיני האדם לא תשׂבענה

Acts 7:4 verse
Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt in Charran : and from thence, when his father was dead , he removed him into this land, wherein ye now dwell .

ΤΟΤΕ ΕΞΕΛΨΩΝ ΕΚ ΓΗς ΧΑΛΔΑΙΩΝ ΚΑΤΩΚΗΣΕΝ ΕΝ ΧΑΡΡΑΝ ΚΑΚΕΙΨΕΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟΨΑΝΕΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΩΚΙΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙς ΤΗΝ ΓΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΙς ΗΝ ΥΜΕΙς ΝΥΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ

2 Kings 21:10 verse
And the LORD spake by his servants the prophets, saying ,

וידבר יהוה ביד־עבדיו הנביאים לאמר





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting