Search:עָזַב -> עָזַב

עָזַב


ע ָ ז ַ ב hex:#1506;#1464;#1494;#1463;#1489;
Search Google:עָזַב

Zero אפסJoshua 11:12 verse
And all the cities of those kings, and all the kings of them, did Joshua take , and smote them with the edge of the sword, and he utterly destroyed them, as Moses the servant of the LORD commanded .

ואת־כל־ערי המלכימ־האלה ואת־כל־מלכיהם לכד יהושׁע ויכם לפי־חרב החרים אותם כאשׁר צוה משׁה עבד יהוה

1 Samuel 25:13 verse
And David said unto his men, Gird ye on every man his sword. And they girded on every man his sword ; and David also girded on his sword : and there went up after David about four hundred men ; and two hundred abode by the stuff.

ויאמר דוד לאנשׁיו חגרו אישׁ את־חרבו ויחגרו אישׁ את־חרבו ויחגר גמ־דוד את־חרבו ויעלו אחרי דוד כארבע מאות אישׁ ומאתים ישׁבו על־הכלים

Job 32:8 verse
But there is a spirit in man : and the inspiration of the Almighty giveth them understanding .

אכן רוח־היא באנושׁ ונשׁמת שׁדי תבינם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting