Search:עָזַב -> עָזַב

עָזַב


ע ָ ז ַ ב hex:#1506;#1464;#1494;#1463;#1489;
Search Google:עָזַב

Zero אפסProverbs 14:10 verse
The heart knoweth his own bitterness ; and a stranger doth not intermeddle with his joy.

לב יודע מרת נפשׁו ובשׂמחתו לא־יתערב זר

Genesis 19:12 verse
And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place :

ויאמרו האנשׁים אל־לוט עד מי־לך פה חתן ובניך ובנתיך וכל אשׁר־לך בעיר הוצא מנ־המקום

Nehemiah 11:34 verse
Hadid, Zeboim, Neballat,

חדיד צבעים נבלט

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting