Search:עָזַב -> עָזַב

עָזַב


ע ָ ז ַ ב hex:#1506;#1464;#1494;#1463;#1489;
Search Google:עָזַב

Zero אפס1 Samuel 3:3 verse
And ere the lamp of God went out in the temple of the LORD, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep;

ונר אלהים טרם יכבה ושׁמואל שׁכב בהיכל יהוה אשׁר־שׁם ארון אלהים

2 Kings 7:7 verse
Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents, and their horses, and their asses, even the camp as it was, and fled for their life.

ויקומו וינוסו בנשׁף ויעזבו את־אהליהם ואת־סוסיהם ואת־חמריהם המחנה כאשׁר־היא וינסו אל־נפשׁם

Job 4:11 verse
The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are scattered abroad .

לישׁ אבד מבלי־טרף ובני לביא יתפרדו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting