Search:רָאָה -> רָאָה

רָאָה


ר ָ א ָ ה hex:#1512;#1464;#1488;#1464;#1492;
Search Google:רָאָה

Deuteronomy 21:19 verse
Then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city, and unto the gate of his place ;

ותפשׂו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל־זקני עירו ואל־שׁער מקמו

Isaiah 42:1 verse
Behold my servant, whom I uphold ; mine elect, in whom my soul delighteth ; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles.

הן עבדי אתמכ־בו בחירי רצתה נפשׁי נתתי רוחי עליו משׁפט לגוים יוציא

1 Kings 17:15 verse
And she went and did according to the saying of Elijah : and she, and he, and her house, did eat many days.

ותלך ותעשׂה כדבר אליהו ותאכל הוא־והיא וביתה ימים

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting