Search:רָאָה -> רָאָה

רָאָה


ר ָ א ָ ה hex:#1512;#1464;#1488;#1464;#1492;
Search Google:רָאָה

Zero אפסNumbers 25:18 verse
For they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor's sake.

כי צררים הם לכם בנכליהם אשׁר־נכלו לכם על־דבר־פעור ועל־דבר כזבי בת־נשׂיא מדין אחתם המכה ביומ־המגפה על־דבר־פעור

Jeremiah 51:19 verse
The portion of Jacob is not like them; for he is the former of all things: and Israel is the rod of his inheritance : the LORD of hosts is his name.

לא־כאלה חלק יעקוב כי־יוצר הכל הוא ושׁבט נחלתו יהוה צבאות שׁמו

Numbers 23:28 verse
And Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward Jeshimon.

ויקח בלק את־בלעם ראשׁ הפעור הנשׁקף על־פני הישׁימן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting