Search:אֱלֹהִים -> אֱלֹהִים

אֱלֹהִים


א ֱ ל ֹ ה ִ י ם hex:#1488;#1457;#1500;#1465;#1492;#1460;#1497;#1501;
Search Google:אֱלֹהִים

Zero אפס2 Chronicles 32:33 verse
And Hezekiah slept with his fathers, and they buried him in the chiefest of the sepulchres of the sons of David : and all Judah and the inhabitants of Jerusalem did him honour at his death. And Manasseh his son reigned in his stead.

וישׁכב יחזקיהו עמ־אבתיו ויקברהו במעלה קברי בני־דויד וכבוד עשׂו־לו במותו כל־יהודה וישׁבי ירושׁלם וימלך מנשׁה בנו תחתיו

Psalms 65:2 verse
O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come .

שׁמע תפלה עדיך כל־בשׂר יבאו

1 Chronicles 1:54 verse
Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.

אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting