Search:אֱלֹהִים -> אֱלֹהִים

אֱלֹהִים


א ֱ ל ֹ ה ִ י ם hex:#1488;#1457;#1500;#1465;#1492;#1460;#1497;#1501;
Search Google:אֱלֹהִים

Zero אפסGenesis 41:19 verse
And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed , such as I never saw in all the land of Egypt for badness :

והנה שׁבע־פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשׂר לא־ראיתי כהנה בכל־ארץ מצרים לרע

Nehemiah 7:23 verse
The children of Bezai, three hundred twenty and four.

בני בצי שׁלשׁ מאות עשׂרים וארבעה

Haggai 1:7 verse
Thus saith the LORD of hosts ; Consider your ways.

כה אמר יהוה צבאות שׂימו לבבכם על־דרכיכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting