Search:אֱלֹהִים -> אֱלֹהִים

אֱלֹהִים


א ֱ ל ֹ ה ִ י ם hex:#1488;#1457;#1500;#1465;#1492;#1460;#1497;#1501;
Search Google:אֱלֹהִים

Zero אפסLeviticus 13:31 verse
And if the priest look on the plague of the scall, and, behold, it be not in sight deeper than the skin, and that there is no black hair in it; then the priest shall shut up him that hath the plague of the scall seven days :

וכי־יראה הכהן את־נגע הנתק והנה אינ־מראהו עמק מנ־העור ושׂער שׁחר אין בו והסגיר הכהן את־נגע הנתק שׁבעת ימים

Matthew 20:15 verse
Is it not lawful for me to do what I will with mine own ? Is thine eye evil, because I am good ?

ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΜΟΙ Ο ΨΕΛΩ ΠΟΙΗΣΑΙ ΕΝ ΤΟΙς ΕΜΟΙς Η Ο ΟΦΨΑΛΜΟς ΣΟΥ ΠΟΝΗΡΟς ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΓΑΨΟς ΕΙΜΙ

Jeremiah 41:10 verse
Then Ishmael carried away captive all the residue of the people that were in Mizpah, even the king's daughters, and all the people that remained in Mizpah, whom Nebuzaradan the captain of the guard had committed to Gedaliah the son of Ahikam : and Ishmael the son of Nethaniah carried them away captive , and departed to go over to the Ammonites .

וישׁב ישׁמעאל את־כל־שׁארית העם אשׁר במצפה את־בנות המלך ואת־כל־העם הנשׁארים במצפה אשׁר הפקיד נבוזראדן רב־טבחים את־גדליהו בנ־אחיקם וישׁבם ישׁמעאל בנ־נתניה וילך לעבר אל־בני עמון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting