Search:אֱלֹהִים -> אֱלֹהִים

אֱלֹהִים


א ֱ ל ֹ ה ִ י ם hex:#1488;#1457;#1500;#1465;#1492;#1460;#1497;#1501;
Search Google:אֱלֹהִים

Zero אפס2 Corinthians 5:13 verse
For whether we be beside ourselves , it is to God : or whether we be sober , it is for your cause.

ΕΙΤΕ ΓΑΡ ΕΞΕΣΤΗΜΕΝ ΨΕΩ ΕΙΤΕ ΣΩΦΡΟΝΟΥΜΕΝ ΥΜΙΝ

Exodus 33:8 verse
And it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up , and stood every man at his tent door, and looked after Moses, until he was gone into the tabernacle.

והיה כצאת משׁה אל־האהל יקומו כל־העם ונצבו אישׁ פתח אהלו והביטו אחרי משׁה עד־באו האהלה

Genesis 37:9 verse
And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said , Behold, I have dreamed a dream more; and, behold, the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to me.

ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השׁמשׁ והירח ואחד עשׂר כוכבים משׁתחוים לי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting