2932

2932 -טֻמְאָה -tum'ah -toom-aw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

טֻמְאָה
טֻמְאָה

number - 2932
orig_word - טֻמְאָה
word_orig - from (02930)
translit - tum'ah
tdnt - TWOT - 809b
phonetic - toom-aw'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «02930»; religious impurity:--filthiness, unclean(-ness).
IPD_def -
 1. uncleanness
  1. sexual
  2. of filthy mass
  3. ethical and religious
  4. ritual
  5. local (of nations)

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"religious impurity","long":["uncleanness",["sexual","of filthy mass","ethical and religious","ritual","local (of nations)"]]},"deriv":"from H2930","pronun":{"ipa":"t̪’umˈʔɔː","ipa_mod":"tumˈʔɑː","sbl":"ṭumʾâ","dic":"toom-AW","dic_mod":"toom-AH"}}
usages - filthiness, unclean(-ness)
**************
id - 3110
strongs - 2932
base_word - טֻמְאָה
data - {"def":{"short":"religious impurity","long":["uncleanness",["sexual","of filthy mass","ethical and religious","ritual","local (of nations)"]]},"deriv":"from H2930","pronun":{"ipa":"t̪’umˈʔɔː","ipa_mod":"tumˈʔɑː","sbl":"ṭumʾâ","dic":"toom-AW","dic_mod":"toom-AH"}}
usage - filthiness, unclean(-ness)
part_of_speech - n-f
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2932

strongscsv:טֻמְאָה
ט ֻ מ ְ א ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
um
[" m "]
[" m C "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1496;#1467;#1502;#1456;#1488;#1464;#1492;
u+05d8u+05bbu+05deu+05b0u+05d0u+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:טֻמְאָה
ט ֻ מ ְ א ָ ה
t
[" t "]
[" t "]
um
[" m "]
[" m C "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1496;#1467;#1502;#1456;#1488;#1464;#1492;
u+05d8u+05bbu+05deu+05b0u+05d0u+05b8u+05d4

Search:טֻמְאָה -> טֻמְאָה

טֻמְאָה


 1. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ֻ]
  [ֻ] ֻ u /u/ gothic urus 𐌿 (𐌿) - ֻ ֻ /u/ hebrew ֻ (ֻ) -
 3. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 6. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 7. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
טֻמְאָה ~= /tumeʼah/
Search Google:טֻמְאָה

Search:2932 -> 2932

2932


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
2932 ~= /2932/ numwd: Two Thousand Nine Hundred Thirty-two - שניים אלפים תשע-מאות שלושים ושניים
Search Google:2932footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting