3290

3290 -יַעֲקֹב -Ya`aqob -yah-ak-obe'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

יַעֲקֹב
יַעֲקֹב

number - 3290
orig_word - יַעֲקֹב
word_orig - from (06117)
translit - Ya`aqob
tdnt - None
phonetic - yah-ak-obe'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - from «06117»; heel-catcher (i.e. supplanter); Jaakob, the Israelitish patriarch:--Jacob.
IPD_def - Jacob = "heel holder" or "supplanter"
 1. son of Isaac, grandson of Abraham, and father of the 12 patriarchs of the tribes of Israel

English - Jacob
letter - y
data - {"def":{"lit":"heel holder, supplanter","short":"Jaakob, the Israelitish patriarch","long":["son of Isaac, grandson of Abraham, and father of the 12 patriarchs of the tribes of Israel"]},"deriv":"from H6117; heel-catcher (i.e., supplanter)","pronun":{"ipa":"jɑ.ʕə̆ˈk’ob","ipa_mod":"jɑ.ʕə̆ˈko̞wv","sbl":"yaʿăqōb","dic":"ya-uh-KOBE","dic_mod":"ya-uh-KOVE"}}
usages - Jacob
**************
id - 3475
strongs - 3290
base_word - יַעֲקֹב
data - {"def":{"lit":"heel holder, supplanter","short":"Jaakob, the Israelitish patriarch","long":["son of Isaac, grandson of Abraham, and father of the 12 patriarchs of the tribes of Israel"]},"deriv":"from H6117; heel-catcher (i.e., supplanter)","pronun":{"ipa":"jɑ.ʕə̆ˈk’ob","ipa_mod":"jɑ.ʕə̆ˈko̞wv","sbl":"yaʿăqōb","dic":"ya-uh-KOBE","dic_mod":"ya-uh-KOVE"}}
usage - Jacob
part_of_speech - n-pr-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:3290

strongscsv:יַעֲקֹב
י ַ ע ֲ ק ֹ ב
y
[" y "]
[" y r "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
ob
[" b "]
[" b R M "]
#1497;#1463;#1506;#1458;#1511;#1465;#1489;
u+05d9u+05b7u+05e2u+05b2u+05e7u+05b9u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:יַעֲקֹב
י ַ ע ֲ ק ֹ ב
y
[" y "]
[" y r "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
aq
[" k ' "]
[" k ' "]
ob
[" b "]
[" b R M "]
#1497;#1463;#1506;#1458;#1511;#1465;#1489;
u+05d9u+05b7u+05e2u+05b2u+05e7u+05b9u+05d1

Search:יַעֲקֹב -> יַעֲקֹב

יַעֲקֹב


 1. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 2. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 4. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 6. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
יַעֲקֹב ~= /yaʻaqob/
Search Google:יַעֲקֹב

Search:3290 -> 3290

3290


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
3290 ~= /3290/ numwd: Three Thousand Two Hundred Ninety - שלושה אלפים שני-מאות תשעים
Search Google:3290footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting