Search:גִּלְעָד -> גִּלְעָד

גִּלְעָד


ג ּ ִ ל ְ ע ָ ד hex:#1490;#1468;#1460;#1500;#1456;#1506;#1464;#1491;
Search Google:גִּלְעָד

Deuteronomy 23:3 verse
An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the LORD ; even to their tenth generation shall they not enter into the congregation of the LORD for ever :

לא־יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשׂירי לא־יבא להם בקהל יהוה עד־עולם

2 Kings 19:18 verse
And have cast their gods into the fire : for they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone : therefore they have destroyed them.

ונתנו את־אלהיהם באשׁ כי לא אלהים המה כי אמ־מעשׂה ידי־אדם עץ ואבן ויאבדום

Genesis 36:16 verse
Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek : these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom ; these were the sons of Adah.

אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting