Search:גִּלְעָד -> גִּלְעָד

גִּלְעָד


ג ּ ִ ל ְ ע ָ ד hex:#1490;#1468;#1460;#1500;#1456;#1506;#1464;#1491;
Search Google:גִּלְעָד

Zero אפסZechariah 13:6 verse
And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands ? Then he shall answer , Those with which I was wounded in the house of my friends .

ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשׁר הכיתי בית מאהבי

Jeremiah 16:3 verse
For thus saith the LORD concerning the sons and concerning the daughters that are born in this place, and concerning their mothers that bare them, and concerning their fathers that begat them in this land ;

כי־כה אמר יהוה על־הבנים ועל־הבנות הילודים במקום הזה ועל־אמתם הילדות אותם ועל־אבותם המולדים אותם בארץ הזאת

Proverbs 25:14 verse
Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain.

נשׂיאים ורוח וגשׁם אין אישׁ מתהלל במתת־שׁקר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting