Search:גִּלְעָד -> גִּלְעָד

גִּלְעָד


ג ּ ִ ל ְ ע ָ ד hex:#1490;#1468;#1460;#1500;#1456;#1506;#1464;#1491;
Search Google:גִּלְעָד

Zero אפסJeremiah 31:18 verse
I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus; Thou hast chastised me, and I was chastised , as a bullock unaccustomed to the yoke: turn thou me, and I shall be turned ; for thou art the LORD my God.

שׁמוע שׁמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השׁיבני ואשׁובה כי אתה יהוה אלהי

Mark 2:18 verse
And the disciples of John and of the Pharisees used to fast : and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast , but thy disciples fast not ?

ΚΑΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΝΗΣΤΕΥΟΝΤΕς ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΙ ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΗΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΔΕ ΣΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΟΥ ΝΗΣΤΕΥΟΥΣΙΝ

Ezekiel 29:10 verse
Behold, therefore I am against thee, and against thy rivers, and I will make the land of Egypt utterly waste and desolate, from the tower of Syene even unto the border of Ethiopia.

לכן הנני אליך ואל־יאריך ונתתי את־ארץ מצרים לחרבות חרב שׁממה ממגדל סונה ועד־גבול כושׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting