Search:חָצֵר -> חָצֵר

חָצֵר


ח ָ צ ֵ ר hex:#1495;#1464;#1510;#1461;#1512;
Search Google:חָצֵר

Zero אפסExodus 27:21 verse
In the tabernacle of the congregation without the vail, which is before the testimony, Aaron and his sons shall order it from evening to morning before the LORD : it shall be a statute for ever unto their generations on the behalf of the children of Israel.

באהל מועד מחוץ לפרכת אשׁר על־העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד־בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישׂראל

2 Chronicles 15:11 verse
And they offered unto the LORD the same time, of the spoil which they had brought , seven hundred oxen and seven thousand sheep.

ויזבחו ליהוה ביום ההוא מנ־השׁלל הביאו בקר שׁבע מאות וצאן שׁבעת אלפים

Judges 10:18 verse
And the people and princes of Gilead said one to another, What man is he that will begin to fight against the children of Ammon ? he shall be head over all the inhabitants of Gilead.

ויאמרו העם שׂרי גלעד אישׁ אל־רעהו מי האישׁ אשׁר יחל להלחם בבני עמון יהיה לראשׁ לכל ישׁבי גלעד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting