7341

7341 -רֹחַב -rochab -ro'-khab
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

רֹחַב
רֹחַב

number - 7341
orig_word - רֹחַב
word_orig - from (07337)
translit - rochab
tdnt - TWOT - 2143b
phonetic - ro'-khab
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «07337»; width (literally or figuratively):--breadth, broad, largeness, thickness, wideness.
IPD_def -
 1. breadth, width, expanse

English -
letter - r
data - {"def":{"short":"width (literally or figuratively)","long":["breadth, width, expanse"]},"deriv":"from H7337","pronun":{"ipa":"roˈħɑb","ipa_mod":"ʁo̞wˈχɑv","sbl":"rōḥab","dic":"roh-HAHB","dic_mod":"roh-HAHV"}}
usages - breadth, broad, largeness, thickness, wideness
**************
id - 7866
strongs - 7341
base_word - רֹחַב
data - {"def":{"short":"width (literally or figuratively)","long":["breadth, width, expanse"]},"deriv":"from H7337","pronun":{"ipa":"roˈħɑb","ipa_mod":"ʁo̞wˈχɑv","sbl":"rōḥab","dic":"roh-HAHB","dic_mod":"roh-HAHV"}}
usage - breadth, broad, largeness, thickness, wideness
part_of_speech - n-m
Strong's Search

רֹחַב
רֹחַב

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7341

strongscsv:רֹחַב
ר ֹ ח ַ ב
r
[" r "]
[" r "]
oh
[" k c K "]
[" k c K "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
#1512;#1465;#1495;#1463;#1489;
u+05e8u+05b9u+05d7u+05b7u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:רֹחַב
ר ֹ ח ַ ב
r
[" r "]
[" r "]
oh
[" k c K "]
[" k c K "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
#1512;#1465;#1495;#1463;#1489;
u+05e8u+05b9u+05d7u+05b7u+05d1

Search:רֹחַב -> רֹחַב

רֹחַב


 1. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 2. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
רֹחַב ~= /rohab/
Search Google:רֹחַב

Search:7341 -> 7341

7341


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
7341 ~= /7341/ numwd: Seven Thousand Three Hundred Forty-one - שבעה אלפים שלוש-מאות ארבעים ואחד
Search Google:7341footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting