Search:יַרְדֵּן -> יַרְדֵּן

יַרְדֵּן


י ַ ר ְ ד ּ ֵ ן hex:#1497;#1463;#1512;#1456;#1491;#1468;#1461;#1503;
Search Google:יַרְדֵּן

Zero אפסJoel 2:6 verse
Before their face the people shall be much pained : all faces shall gather blackness.

מפניו יחילו עמים כל־פנים קבצו פארור

Deuteronomy 24:8 verse
Take heed in the plague of leprosy, that thou observe diligently, and do according to all that the priests the Levites shall teach you: as I commanded them, so ye shall observe to do .

השׁמר בנגע־הצרעת לשׁמר מאד ולעשׂות ככל אשׁר־יורו אתכם הכהנים הלוים כאשׁר צויתם תשׁמרו לעשׂות

Exodus 35:30 verse
And Moses said unto the children of Israel, See , the LORD hath called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah ;

ויאמר משׁה אל־בני ישׂראל ראו קרא יהוה בשׁם בצלאל בנ־אורי בנ־חור למטה יהודה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting