Search:יָצָא -> יָצָא

יָצָא


י ָ צ ָ א hex:#1497;#1464;#1510;#1464;#1488;
Search Google:יָצָא

Zero אפסExodus 2:14 verse
And he said , Who made thee a prince and a judge over us? intendest thou to kill me, as thou killedst the Egyptian ? And Moses feared , and said , Surely this thing is known .

ויאמר מי שׂמך לאישׁ שׂר ושׁפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשׁר הרגת את־המצרי ויירא משׁה ויאמר אכן נודע הדבר

1 Peter 3:13 verse
And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good ?

ΚΑΙ ΤΙς Ο ΚΑΚΩΣΩΝ ΥΜΑς ΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΑΨΟΥ ΖΗΛΩΤΑΙ ΓΕΝΗΣΨΕ

Galatians 5:12 verse
Brethren, I beseech you, be as I am; for I am as ye are: ye have not injured me at all.

Η ΔΕ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΛΕΥΨΕΡΑ ΕΣΤΙΝ ΗΤΙς ΕΣΤΙΝ ΜΗΤΗΡ ΗΜΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting