1732

1732 -דָּוִד -David -daw-veed'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

דָּוִד
דָּוִד

number - 1732
orig_word - דָּוִד
word_orig - from the same as (01730)
translit - David
tdnt - TWOT - 410c
phonetic - daw-veed'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - rarely (fully); Daviyd {daw-veed'}; from the same as «01730»; loving; David, the youngest son of Jesse:--David.
IPD_def - David = "beloved"
 1. youngest son of Jesse and second king of Israel

English - David
letter - d
data - {"def":{"lit":"beloved","short":"David, the youngest son of Jesse","long":["youngest son of Jesse and second king of Israel"]},"deriv":"rarely (fully); דָּוִיד; from the same as H1730; loving","pronun":{"ipa":"d̪ɔːˈwɪd̪","ipa_mod":"dɑːˈvid","sbl":"dāwid","dic":"daw-WID","dic_mod":"da-VEED"}}
usages - David
**************
id - 1805
strongs - 1732
base_word - דָּוִד
data - {"def":{"lit":"beloved","short":"David, the youngest son of Jesse","long":["youngest son of Jesse and second king of Israel"]},"deriv":"rarely (fully); דָּוִיד; from the same as H1730; loving","pronun":{"ipa":"d̪ɔːˈwɪd̪","ipa_mod":"dɑːˈvid","sbl":"dāwid","dic":"daw-WID","dic_mod":"da-VEED"}}
usage - David
part_of_speech - n-pr-m
Strong's Search

דָּוִד
דָּוִד

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1732

strongscsv:דָּוִד
ד ּ ָ ו ִ ד
d
[" d "]
[" d "]
aw
[" v "]
[" v "]
id
[" d "]
[" d "]
#1491;#1468;#1464;#1493;#1460;#1491;
u+05d3u+05bcu+05b8u+05d5u+05b4u+05d3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:דָּוִד
ד ּ ָ ו ִ ד
d
[" d "]
[" d "]
aw
[" v "]
[" v "]
id
[" d "]
[" d "]
#1491;#1468;#1464;#1493;#1460;#1491;
u+05d3u+05bcu+05b8u+05d5u+05b4u+05d3

Search:דָּוִד -> דָּוִד

דָּוִד


 1. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 5. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
דָּוִד ~= /dawid/
Search Google:דָּוִד

Search:1732 -> 1732

1732


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
1732 ~= /1732/ numwd: One Thousand Seven Hundred Thirty-two - אחד אלפים שבע-מאות שלושים ושניים
Search Google:1732

The Septuagint, Byzantine, & KJV Bibles used are in the Public Domain.
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Ruth - 1 Samuel - 2 Samuel - 1 Kings - 2 Kings - 1 Chronicles - 2 Chronicles - 1 Ezra - 2 Ezra - Esther - Judith - Tobit - 1 Maccabees - 2 Maccabees - 3 Maccabees - 4 Maccabees - Psalms - Odes - Proverbs - Song of Songs - Job - Wisdom of Solomon - Ecclesiastes - Psalms of Solomon - Hosea - Amos - Micah - Joel - Obadiah - Jonas - Nahum - Habakkuk - Zephaniah - Malachi - Isaiah - Jeremiah - Baruch - Lamentations - Letter of Jeremiah - Ezekiel - Susanna - Susanna Theodotionis - Daniel - Daniel Theodotionis - Bel and the Dragon - Bel Dragon Theodotio - Matthew - Mark - Luke - John - Pericopa Adulterae - Acts - Acts24 - Romans - 1 Corinthians - 2 Corinthians - Galatians - Ephesians - Philippians - Colossians - 1 Thessalonians - 2 Thessalonians - 1 Timothy - 2 Timothy - Titus - Philemon - Hebrews - James - 1 Peter - 2 Peter - 1 John - 2 John - 3 John - Jude - Revelation -
Bible News


Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting