Search:יהודה -> יהודה

יהודה


י ה ו ד ה hex:#1497;#1492;#1493;#1491;#1492;
Search Google:יהודה

Zero אפסActs 18:20 verse
When they desired him to tarry longer time with them, he consented not ;

ΕΡΩΤΩΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝΑ ΧΡΟΝΟΝ ΜΕΙΝΑΙ ΟΥΚ ΕΠΕΝΕΥΣΕΝ

Matthew 9:11 verse
And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners ?

ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕς ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΤΟΙς ΜΑΨΗΤΑΙς ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΕΣΨΙΕΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟς ΥΜΩΝ

Ezekiel 35:10 verse
Because thou hast said , These two nations and these two countries shall be mine, and we will possess it; whereas the LORD was there:

יען אמרך את־שׁני הגוים ואת־שׁתי הארצות לי תהיינה וירשׁנוה ויהוה שׁם היה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting