Search:כֹּהֵן -> כֹּהֵן

כֹּהֵן


כ ּ ֹ ה ֵ ן hex:#1499;#1468;#1465;#1492;#1461;#1503;
Search Google:כֹּהֵן

Zero אפסJudges 20:21 verse
And the children of Benjamin came forth out of Gibeah, and destroyed down to the ground of the Israelites that day twenty and two thousand men.

ויצאו בני־בנימן מנ־הגבעה וישׁחיתו בישׂראל ביום ההוא שׁנים ועשׂרים אלף אישׁ ארצה

Lamentations 1:17 verse
Zion spreadeth forth her hands, and there is none to comfort her: the LORD hath commanded concerning Jacob, that his adversaries should be round about him: Jerusalem is as a menstruous woman among them.

פרשׂה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושׁלם לנדה ביניהם

1 Samuel 4:11 verse
And the ark of God was taken ; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain .

וארון אלהים נלקח ושׁני בני־עלי מתו חפני ופינחס

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting