Search:כֹּהֵן -> כֹּהֵן

כֹּהֵן


כ ּ ֹ ה ֵ ן hex:#1499;#1468;#1465;#1492;#1461;#1503;
Search Google:כֹּהֵן

Zero אפסEzekiel 45:5 verse
And the five and twenty thousand of length, and the ten thousand of breadth, shall also the Levites, the ministers of the house, have for themselves, for a possession for twenty chambers.

וחמשׁה ועשׂרים אלף ארך ועשׂרת אלפים רחב יהיה ללוים משׁרתי הבית להם לאחזה עשׂרים לשׁכת

Matthew 5:42 verse
Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away .

ΤΩ ΑΙΤΟΥΝΤΙ ΣΕ ΔΟς ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΕΛΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΟΥ ΔΑΝΙΣΑΣΨΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΦΗς

Judges 13:20 verse
For it came to pass, when the flame went up toward heaven from off the altar, that the angel of the LORD ascended in the flame of the altar. And Manoah and his wife looked on it, and fell on their faces to the ground.

ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השׁמימה ויעל מלאכ־יהוה בלהב המזבח ומנוח ואשׁתו ראים ויפלו על־פניהם ארצה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting