Search:כֹּהֵן -> כֹּהֵן

כֹּהֵן


כ ּ ֹ ה ֵ ן hex:#1499;#1468;#1465;#1492;#1461;#1503;
Search Google:כֹּהֵן

Zero אפסJudges 6:30 verse
Then the men of the city said unto Joash, Bring out thy son, that he may die : because he hath cast down the altar of Baal, and because he hath cut down the grove that was by it.

ויאמרו אנשׁי העיר אל־יואשׁ הוצא את־בנך וימת כי נתץ את־מזבח הבעל וכי כרת האשׁרה אשׁר־עליו

Proverbs 28:7 verse
Whoso keepeth the law is a wise son : but he that is a companion of riotous men shameth his father.

נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו

1 Kings 14:3 verse
And take with thee ten loaves, and cracknels, and a cruse of honey, and go to him: he shall tell thee what shall become of the child.

ולקחת בידך עשׂרה לחם ונקדים ובקבק דבשׁ ובאת אליו הוא יגיד לך מה־יהיה לנער

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting