Search:לֵוִיִּי -> לֵוִיִּי

לֵוִיִּי


ל ֵ ו ִ י ּ ִ י hex:#1500;#1461;#1493;#1460;#1497;#1468;#1460;#1497;
Search Google:לֵוִיִּי

Zero אפסIsaiah 7:10 verse
Moreover the LORD spake again unto Ahaz, saying ,

ויוסף יהוה דבר אל־אחז לאמר

Genesis 9:21 verse
And he drank of the wine, and was drunken ; and he was uncovered within his tent.

וישׁת מנ־היין וישׁכר ויתגל בתוך אהלה

1 Kings 5:1 verse
And Hiram king of Tyre sent his servants unto Solomon ; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father : for Hiram was ever a lover of David.

וישׁלח חירם מלכ־צור את־עבדיו אל־שׁלמה כי שׁמע כי אתו משׁחו למלך תחת אביהו כי אהב היה חירם לדוד כל־הימים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting