Search:מַיִם -> מַיִם

מַיִם


מ ַ י ִ ם hex:#1502;#1463;#1497;#1460;#1501;
Search Google:מַיִם

Zero אפסJoshua 10:29 verse
Then Joshua passed from Makkedah, and all Israel with him, unto Libnah, and fought against Libnah :

ויעבר יהושׁע וכל־ישׂראל עמו ממקדה לבנה וילחם עמ־לבנה

Joshua 24:26 verse
And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone, and set it up there under an oak, that was by the sanctuary of the LORD.

ויכתב יהושׁע את־הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה שׁם תחת האלה אשׁר במקדשׁ יהוה

Proverbs 8:36 verse
But he that sinneth against me wrongeth his own soul : all they that hate me love death.

וחטאי חמס נפשׁו כל־משׂנאי אהבו מות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting