Search:מַיִם -> מַיִם

מַיִם


מ ַ י ִ ם hex:#1502;#1463;#1497;#1460;#1501;
Search Google:מַיִם

Zero אפס1 Samuel 6:9 verse
And see , if it goeth up by the way of his own coast to Bethshemesh, then he hath done us this great evil : but if not, then we shall know that it is not his hand that smote us: it was a chance that happened to us .

וראיתם אמ־דרך גבולו יעלה בית שׁמשׁ הוא עשׂה לנו את־הרעה הגדולה הזאת ואמ־לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו

Proverbs 21:10 verse
The soul of the wicked desireth evil : his neighbour findeth no favour in his eyes.

נפשׁ רשׁע אותה־רע לא־יחן בעיניו רעהו

Genesis 14:18 verse
And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine : and he was the priest of the most high God.

ומלכי־צדק מלך שׁלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting