Search:נֹכַח -> נֹכַח

נֹכַח


נ ֹ כ ַ ח hex:#1504;#1465;#1499;#1463;#1495;
Search Google:נֹכַח

Zero אפסJohn 1:46 verse
And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth ? Philip saith unto him, Come and see .

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΝΑΨΑΝΑΗΛ ΕΚ ΝΑΖΑΡΕΤ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙ ΑΓΑΨΟΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΦΙΛΙΠΠΟς ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ

1 Kings 8:52 verse
That thine eyes may be open unto the supplication of thy servant, and unto the supplication of thy people Israel, to hearken unto them in all that they call for unto thee.

להיות עיניך פתחות אל־תחנת עבדך ואל־תחנת עמך ישׂראל לשׁמע אליהם בכל קראם אליך

Jeremiah 3:7 verse
And I said after she had done all these things, Turn thou unto me. But she returned not. And her treacherous sister Judah saw it.

ואמר אחרי עשׂותה את־כל־אלה אלי תשׁוב ולא־שׁבה ותראה בגודה אחותה יהודה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting