Search:נֹכַח -> נֹכַח

נֹכַח


נ ֹ כ ַ ח hex:#1504;#1465;#1499;#1463;#1495;
Search Google:נֹכַח

Zero אפס1 Corinthians 10:19 verse
What say I then ? that the idol is any thing, or that which is offered in sacrifice to idols is any thing ?

ΤΙ ΟΥΝ ΦΗΜΙ ΟΤΙ ΕΙΔΩΛΟΨΥΤΟΝ ΤΙ ΕΣΤΙΝ Η ΟΤΙ ΕΙΔΩΛΟΝ ΤΙ ΕΣΤΙΝ

Isaiah 26:19 verse
Thy dead men shall live , together with my dead body shall they arise . Awake and sing , ye that dwell in dust : for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead.

יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שׁכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל

Deuteronomy 8:15 verse
Who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents, and scorpions, and drought, where there was no water ; who brought thee forth water out of the rock of flint ;

המוליכך במדבר הגדל והנורא נחשׁ שׂרף ועקרב וצמאון אשׁר אינ־מים המוציא לך מים מצור החלמישׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting