Search:סֶלָה -> סֶלָה

סֶלָה


ס ֶ ל ָ ה hex:#1505;#1462;#1500;#1464;#1492;
Search Google:סֶלָה

Zero אפסLeviticus 27:28 verse
Notwithstanding no devoted thing, that a man shall devote unto the LORD of all that he hath, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed : every devoted thing is most holy unto the LORD.

אכ־כל־חרם אשׁר יחרם אישׁ ליהוה מכל־אשׁר־לו מאדם ובהמה ומשׂדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל־חרם קדשׁ־קדשׁים הוא ליהוה

2 Samuel 22:20 verse
He brought me forth also into a large place : he delivered me, because he delighted in me.

ויצא למרחב אתי יחלצני כי־חפץ בי

Isaiah 33:23 verse
Thy tacklings are loosed ; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail : then is the prey of a great spoil divided ; the lame take the prey.

נטשׁו חבליך בל־יחזקו כנ־תרנם בל־פרשׂו נס אז חלק עד־שׁלל מרבה פסחים בזזו בז

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting