Search:סֶלָה -> סֶלָה

סֶלָה


ס ֶ ל ָ ה hex:#1505;#1462;#1500;#1464;#1492;
Search Google:סֶלָה

Zero אפסNumbers 7:14 verse
One spoon of ten shekels of gold, full of incense :

כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת

Ezekiel 27:15 verse
The men of Dedan were thy merchants ; many isles were the merchandise of thine hand : they brought thee for a present horns of ivory and ebony.

בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שׁן והובנים השׁיבו אשׁכרך

Genesis 27:8 verse
Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.

ועתה בני שׁמע בקלי לאשׁר אני מצוה אתך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting