Search:עָנִי -> עָנִי

עָנִי


ע ָ נ ִ י hex:#1506;#1464;#1504;#1460;#1497;
Search Google:עָנִי

Zero אפסExodus 15:4 verse
Pharaoh's chariots and his host hath he cast into the sea : his chosen captains also are drowned in the Red sea.

מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שׁלשׁיו טבעו בימ־סוף

1 Chronicles 25:28 verse
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve :

לאחד ועשׂרים להותיר בניו ואחיו שׁנים עשׂר

Ezekiel 8:11 verse
And there stood before them seventy men of the ancients of the house of Israel, and in the midst of them stood Jaazaniah the son of Shaphan, with every man his censer in his hand ; and a thick cloud of incense went up .

ושׁבעים אישׁ מזקני בית־ישׂראל ויאזניהו בנ־שׁפן עמד בתוכם עמדים לפניהם ואישׁ מקטרתו בידו ועתר עננ־הקטרת עלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting