7453

7453 -רֵעַ -rea` -ray'-ah
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

רֵעַ
רֵעַ

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

רֵעַ
רֵעַ

number - 7453
orig_word - רֵעַ
word_orig - from (07462)
translit - rea`
tdnt - TWOT - 2186a
phonetic - ray'-ah
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - or «0reya2» {ray'-ah}; from «07462»; an associate (more or less close):--brother, companion, fellow, friend, husband, lover, neighbour, × (an-)other.
IPD_def -
 1. friend, companion, fellow, another person
  1. friend, intimate
  2. fellow, fellow-citizen, another person (weaker sense)
  3. other, another (reciprocal phrase)

English - friend, companion
letter - r
data - {"def":{"short":"an associate (more or less close)","long":["friend, companion, fellow, another person",["friend, intimate","fellow, fellow-citizen, another person (weaker sense)","other, another (reciprocal phrase)"]]},"deriv":"or רֵיעַ; from H7462","pronun":{"ipa":"ˈre.ɑʕ","ipa_mod":"ˈʁe.ɑʕ","sbl":"rēaʿ","dic":"RAY-ah","dic_mod":"RAY-ah"}}
usages - brother, companion, fellow, friend, husband, lover, neighbour, × (an-)other
**************
id - 7992
strongs - 7453
base_word - רֵעַ
data - {"def":{"short":"an associate (more or less close)","long":["friend, companion, fellow, another person",["friend, intimate","fellow, fellow-citizen, another person (weaker sense)","other, another (reciprocal phrase)"]]},"deriv":"or רֵיעַ; from H7462","pronun":{"ipa":"ˈre.ɑʕ","ipa_mod":"ˈʁe.ɑʕ","sbl":"rēaʿ","dic":"RAY-ah","dic_mod":"RAY-ah"}}
usage - brother, companion, fellow, friend, husband, lover, neighbour, × (an-)other
part_of_speech - n-m
Strong's Search

רֵעַ
רֵעַ

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7453

strongscsv:רֵעַ
ר ֵ ע ַ
r
[" r "]
[" r "]
eʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
a
#1512;#1461;#1506;#1463;
u+05e8u+05b5u+05e2u+05b7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:רֵעַ
ר ֵ ע ַ
r
[" r "]
[" r "]
eʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
a
#1512;#1461;#1506;#1463;
u+05e8u+05b5u+05e2u+05b7

Search:רֵעַ -> רֵעַ

רֵעַ


 1. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 2. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
רֵעַ ~= /reʻa/
Search Google:רֵעַ

Search:7453 -> 7453

7453


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
7453 ~= /7453/ numwd: Seven Thousand Four Hundred Fifty-three - שבעה אלפים ארבע-מאות חמישים ושלושה
Search Google:7453footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting