Search:פָּתַח -> פָּתַח

פָּתַח


פ ּ ָ ת ַ ח hex:#1508;#1468;#1464;#1514;#1463;#1495;
Search Google:פָּתַח

Zero אפסHebrews 7:1 verse
For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him ;

ΟΥΤΟς ΓΑΡ Ο ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΒΑΣΙΛΕΥς ΣΑΛΗΜ ΙΕΡΕΥς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΟΥ ΥΘΙΣΤΟΥ Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΑς ΑΒΡΑΑΜ ΥΠΟΣΤΡΕΦΟΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗς ΚΟΠΗς ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΑς ΑΥΤΟΝ

Numbers 20:17 verse
Let us pass , I pray thee, through thy country : we will not pass through the fields, or through the vineyards, neither will we drink of the water of the wells : we will go by the king's high way, we will not turn to the right hand nor to the left, until we have passed thy borders.

נעברה־נא בארצך לא נעבר בשׂדה ובכרם ולא נשׁתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושׂמאול עד אשׁר־נעבר גבולך

Joshua 11:23 verse
So Joshua took the whole land, according to all that the LORD said unto Moses ; and Joshua gave it for an inheritance unto Israel according to their divisions by their tribes. And the land rested from war.

ויקח יהושׁע את־כל־הארץ ככל אשׁר דבר יהוה אל־משׁה ויתנה יהושׁע לנחלה לישׂראל כמחלקתם לשׁבטיהם והארץ שׁקטה ממלחמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting