Search:פָּתַח -> פָּתַח

פָּתַח


פ ּ ָ ת ַ ח hex:#1508;#1468;#1464;#1514;#1463;#1495;
Search Google:פָּתַח

Zero אפסEzekiel 44:17 verse
And it shall come to pass, that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments ; and no wool shall come upon them, whiles they minister in the gates of the inner court, and within.

והיה בבואם אל־שׁערי החצר הפנימית בגדי פשׁתים ילבשׁו ולא־יעלה עליהם צמר בשׁרתם בשׁערי החצר הפנימית וביתה

Luke 2:25 verse
And, behold , there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon ; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel : and the Holy Ghost was upon him.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟς ΗΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Ω ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΨΡΩΠΟς ΟΥΤΟς ΔΙΚΑΙΟς ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΗς ΠΡΟΣΔΕΧΟΜΕΝΟς ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΗΝ ΑΓΙΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

Judges 20:38 verse
Now there was an appointed sign between the men of Israel and the liers in wait , that they should make a great flame with smoke rise up out of the city.

והמועד היה לאישׁ ישׂראל עמ־הארב הרב להעלותם משׂאת העשׁן מנ־העיר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting