Search:שְׁאוֹל -> שְׁאוֹל

שְׁאוֹל


ש ׁ ְ א ו ֹ ל hex:#1513;#1473;#1456;#1488;#1493;#1465;#1500;
Search Google:שְׁאוֹל

Zero אפסIsaiah 59:20 verse
And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, saith the LORD.

ובא לציון גואל ולשׁבי פשׁע ביעקב נאם יהוה

Isaiah 58:5 verse
Is it such a fast that I have chosen ? a day for a man to afflict his soul ? is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the LORD ?

הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשׁו הלכף כאגמן ראשׁו ושׂק ואפר יציע הלזה תקרא־צום ויום רצון ליהוה

Revelation 13:3 verse
And I saw one of his heads as it were wounded to death ; and his deadly wound was healed : and all the world wondered after the beast.

ΚΑΙ ΜΙΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΥΤΟΥ Ως ΕΣΦΑΓΜΕΝΗΝ ΕΙς ΨΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ Η ΠΛΗΓΗ ΤΟΥ ΨΑΝΑΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΨΕΡΑΠΕΥΨΗ ΚΑΙ ΕΨΑΥΜΑΣΨΗ ΟΛΗ Η ΓΗ ΟΠΙΣΩ ΤΟΥ ΨΗΡΙΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting