Search:שְׁאוֹל -> שְׁאוֹל

שְׁאוֹל


ש ׁ ְ א ו ֹ ל hex:#1513;#1473;#1456;#1488;#1493;#1465;#1500;
Search Google:שְׁאוֹל

Zero אפסDaniel 9:7 verse
O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces, as at this day ; to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel, that are near, and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them, because of their trespass that they have trespassed against thee.

לך אדני הצדקה ולנו בשׁת הפנים כיום הזה לאישׁ יהודה וליושׁבי ירושׁלם ולכל־ישׂראל הקרבים והרחקים בכל־הארצות אשׁר הדחתם שׁם במעלם אשׁר מעלו־בך

Deuteronomy 23:4 verse
Because they met you not with bread and with water in the way, when ye came forth out of Egypt ; and because they hired against thee Balaam the son of Beor of Pethor of Mesopotamia, to curse thee.

על־דבר אשׁר לא־קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשׁר שׂכר עליך את־בלעם בנ־בעור מפתור ארם נהרים לקללך

1 Timothy 1:12 verse
And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry ;

ΧΑΡΙΝ ΕΧΩ ΤΩ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΑΝΤΙ ΜΕ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ ΟΤΙ ΠΙΣΤΟΝ ΜΕ ΗΓΗΣΑΤΟ ΨΕΜΕΝΟς ΕΙς ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting