Search:תָּקַע -> תָּקַע

תָּקַע


ת ּ ָ ק ַ ע hex:#1514;#1468;#1464;#1511;#1463;#1506;
Search Google:תָּקַע

Zero אפסMalachi 3:13 verse
Your words have been stout against me, saith the LORD. Yet ye say , What have we spoken so much against thee?

חזקו עלי דבריכם אמר יהוה ואמרתם מה־נדברנו עליך

Exodus 3:15 verse
And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The LORD God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations.

ויאמר עוד אלהים אל־משׁה כה־תאמר אל־בני ישׂראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שׁלחני אליכם זה־שׁמי לעלם וזה זכרי לדר דר

Isaiah 7:6 verse
Let us go up against Judah, and vex it, and let us make a breach therein for us, and set a king in the midst of it, even the son of Tabeal :

נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בנ־טבאל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting