Search:תָּקַע -> תָּקַע

תָּקַע


ת ּ ָ ק ַ ע hex:#1514;#1468;#1464;#1511;#1463;#1506;
Search Google:תָּקַע

Zero אפסMatthew 10:14 verse
And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

ΚΑΙ Ος ΑΝ ΜΗ ΔΕΞΗΤΑΙ ΥΜΑς ΜΗΔΕ ΑΚΟΥΣΗ ΤΟΥς ΛΟΓΟΥς ΥΜΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩ ΤΗς ΟΙΚΙΑς Η ΤΗς ΠΟΛΕΩς ΕΚΕΙΝΗς ΕΚΤΙΝΑΞΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΝΙΟΡΤΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΥΜΩΝ

Revelation 3:11 verse
Behold , I come quickly : hold that fast which thou hast , that no man take thy crown.

ΕΡΧΟΜΑΙ ΤΑΧΥ ΚΡΑΤΕΙ Ο ΕΧΕΙς ΙΝΑ ΜΗΔΕΙς ΛΑΒΗ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΣΟΥ

Job 36:7 verse
He withdraweth not his eyes from the righteous : but with kings are they on the throne ; yea, he doth establish them for ever, and they are exalted .

לא־יגרע מצדיק עיניו ואת־מלכים לכסא וישׁיבם לנצח ויגבהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting