Search:אֶבֶן -> אֶבֶן

אֶבֶן


א ֶ ב ֶ ן hex:#1488;#1462;#1489;#1462;#1503;
Search Google:אֶבֶן

Zero אפסJeremiah 30:16 verse
Therefore all they that devour thee shall be devoured ; and all thine adversaries, every one of them, shall go into captivity ; and they that spoil thee shall be a spoil, and all that prey upon thee will I give for a prey.

לכן כל־אכליך יאכלו וכל־צריך כלם בשׁבי ילכו והיו שׁאסיך למשׁסה וכל־בזזיך אתן לבז

Habakkuk 1:13 verse
Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity : wherefore lookest thou upon them that deal treacherously , and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he?

טהור עינים מראות רע והביט אל־עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחרישׁ בבלע רשׁע צדיק ממנו

2 Corinthians 12:15 verse
And I will very gladly spend and be spent for you ; though the more abundantly I love you, the less I be loved .

ΕΓΩ ΔΕ ΗΔΙΣΤΑ ΔΑΠΑΝΗΣΩ ΚΑΙ ΕΚΔΑΠΑΝΗΨΗΣΟΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΥΧΩΝ ΥΜΩΝ ΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩς ΥΜΑς ΑΓΑΠΩ ΗΣΣΟΝ ΑΓΑΠΩΜΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting