Search:אָהַב -> אָהַב

אָהַב


א ָ ה ַ ב hex:#1488;#1464;#1492;#1463;#1489;
Search Google:אָהַב

Zero אפסNumbers 3:25 verse
And the charge of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation shall be the tabernacle, and the tent, the covering thereof, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,

ומשׁמרת בני־גרשׁון באהל מועד המשׁכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד

Mark 13:3 verse
And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,

ΚΑΙ ΚΑΨΗΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΤΟ ΟΡΟς ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΠΗΡΩΤΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΠΕΤΡΟς ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟς ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗς ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑς

2 Kings 15:9 verse
And he did that which was evil in the sight of the LORD, as his fathers had done : he departed not from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin .

ויעשׂ הרע בעיני יהוה כאשׁר עשׂו אבתיו לא סר מחטאות ירבעם בנ־נבט אשׁר החטיא את־ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting