Search:אָהַב -> אָהַב

אָהַב


א ָ ה ַ ב hex:#1488;#1464;#1492;#1463;#1489;
Search Google:אָהַב

Zero אפסGenesis 45:14 verse
And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept ; and Benjamin wept upon his neck.

ויפל על־צוארי בנימנ־אחיו ויבך ובנימן בכה על־צואריו

Exodus 38:25 verse
And the silver of them that were numbered of the congregation was an hundred talents, and a thousand seven hundred and threescore and fifteen shekels, after the shekel of the sanctuary :

וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושׁבע מאות וחמשׁה ושׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ

Matthew 22:20 verse
And he saith unto them, Whose is this image and superscription ?

ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΤΙΝΟς Η ΕΙΚΩΝ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting