Search:אָמַר -> אָמַר

אָמַר


א ָ מ ַ ר hex:#1488;#1464;#1502;#1463;#1512;
Search Google:אָמַר

Zero אפסNumbers 14:39 verse
And Moses told these sayings unto all the children of Israel : and the people mourned greatly.

וידבר משׁה את־הדברים האלה אל־כל־בני ישׂראל ויתאבלו העם מאד

John 6:57 verse
As the living Father hath sent me, and I live by the Father : so he that eateth me, even he shall live by me.

ΚΑΨΩς ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΜΕ Ο ΖΩΝ ΠΑΤΗΡ ΚΑΓΩ ΖΩ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΩΓΩΝ ΜΕ ΚΑΚΕΙΝΟς ΖΗΣΕΙ ΔΙ ΕΜΕ

Proverbs 11:17 verse
The merciful man doeth good to his own soul : but he that is cruel troubleth his own flesh.

גמל נפשׁו אישׁ חסד ועכר שׁארו אכזרי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting