Search:אָמַר -> אָמַר

אָמַר


א ָ מ ַ ר hex:#1488;#1464;#1502;#1463;#1512;
Search Google:אָמַר

Zero אפס1 Timothy 2:6 verse
Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.

Ο ΔΟΥς ΕΑΥΤΟΝ ΑΝΤΙΛΥΤΡΟΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΚΑΙΡΟΙς ΙΔΙΟΙς

Psalms 45:3 verse
Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty.

חגור־חרבך על־ירך גבור הודך והדרך

1 Samuel 2:5 verse
They that were full have hired out themselves for bread ; and they that were hungry ceased : so that the barren hath born seven ; and she that hath many children is waxed feeble .

שׂבעים בלחם נשׂכרו ורעבים חדלו עד־עקרה ילדה שׁבעה ורבת בנים אמללה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting