7223

7223 -רִאשׁוֹן -ri'shown -ree-shone'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

רִאשׁוֹן
רִאשׁוֹן

number - 7223
orig_word - רִאשׁוֹן
word_orig - from (07221)
translit - ri'shown
tdnt - TWOT - 2097c
phonetic - ree-shone'
part_of_speech -
st_def - or riishon {ree-shone'}; from «07221»; first, in place, time or rank (as adjective or noun):--ancestor, (that were) before(-time), beginning, eldest, first, fore(-father) (-most), former (thing), of old time, past.
IPD_def - adj
 1. first, primary, former
  1. former (of time)
   1. ancestors
   2. former things
  2. foremost (of location)
  3. first (in time)
  4. first, chief (in degree) adv
 2. first, before, formerly, at first

English -
letter - r
data - {"def":{"short":"first, in place, time or rank (as adjective or noun)","long":["(adj) first, primary, former",["former (of time)",["ancestors","former things"],"foremost (of location)","first (in time)","first, chief (in degree)"],"(adv) first, before, formerly, at first"]},"deriv":"or רִאשֹׁן; from H7221","pronun":{"ipa":"rɪʔˈʃon̪","ipa_mod":"ʁiʔˈʃo̞wn","sbl":"riʾšôn","dic":"rih-SHONE","dic_mod":"ree-SHONE"}}
usages - ancestor, (that were) before(-time), beginning, eldest, first, fore(-father, -most), former (thing), of old time, past
**************
id - 7740
strongs - 7223
base_word - רִאשׁוֹן
data - {"def":{"short":"first, in place, time or rank (as adjective or noun)","long":["(adj) first, primary, former",["former (of time)",["ancestors","former things"],"foremost (of location)","first (in time)","first, chief (in degree)"],"(adv) first, before, formerly, at first"]},"deriv":"or רִאשֹׁן; from H7221","pronun":{"ipa":"rɪʔˈʃon̪","ipa_mod":"ʁiʔˈʃo̞wn","sbl":"riʾšôn","dic":"rih-SHONE","dic_mod":"ree-SHONE"}}
usage - ancestor, (that were) before(-time), beginning, eldest, first, fore(-father, -most), former (thing), of old time, past
part_of_speech - a
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7223

strongscsv:רִאשׁוֹן
ר ִ א ש ׁ ו ֹ ן
r
[" r "]
[" r "]
iʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
s
[" s "]
[" s "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1512;#1460;#1488;#1513;#1473;#1493;#1465;#1503;
u+05e8u+05b4u+05d0u+05e9u+05c1u+05d5u+05b9u+05df

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:רִאשׁוֹן
ר ִ א ש ׁ ו ֹ ן
r
[" r "]
[" r "]
iʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
s
[" s "]
[" s "]
w
[" v "]
[" v "]
on
#1512;#1460;#1488;#1513;#1473;#1493;#1465;#1503;
u+05e8u+05b4u+05d0u+05e9u+05c1u+05d5u+05b9u+05df

Search:רִאשׁוֹן -> רִאשׁוֹן

רִאשׁוֹן


 1. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 4. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 6. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 7. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
רִאשׁוֹן ~= /riʼswon/
Search Google:רִאשׁוֹן

Search:7223 -> 7223

7223


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
7223 ~= /7223/ numwd: Seven Thousand Two Hundred Twenty-three - שבעה אלפים שני-מאות עשרים ושלושה
Search Google:7223footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting