3119

3119 -יוֹמָם -yowmam -yo-mawm'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

יוֹמָם
יוֹמָם

number - 3119
orig_word - יוֹמָם
word_orig - from (03117)
translit - yowmam
tdnt - TWOT - 852a
phonetic - yo-mawm'
part_of_speech -
st_def - from «03117»; daily:--daily, (by, in the) day(-time).
IPD_def - adv
 1. by day, in the daytime subst
 2. daytime

English -
letter - y
data - {"def":{"short":"daily","long":["(adv) by day, in the daytime","(subst) daytime"]},"deriv":"from H3117","pronun":{"ipa":"joˈmɔːm","ipa_mod":"jo̞wˈmɑːm","sbl":"yômām","dic":"yoh-MAWM","dic_mod":"yoh-MAHM"}}
usages - daily, (by, in the) day(-time)
**************
id - 3299
strongs - 3119
base_word - יוֹמָם
data - {"def":{"short":"daily","long":["(adv) by day, in the daytime","(subst) daytime"]},"deriv":"from H3117","pronun":{"ipa":"joˈmɔːm","ipa_mod":"jo̞wˈmɑːm","sbl":"yômām","dic":"yoh-MAWM","dic_mod":"yoh-MAHM"}}
usage - daily, (by, in the) day(-time)
part_of_speech - adv
Strong's Search

יוֹמָם
יוֹמָם

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:3119

strongscsv:יוֹמָם
י ו ֹ מ ָ ם
y
[" y "]
[" y r "]
w
[" v "]
[" v "]
om
[" m "]
[" m C "]
am
#1497;#1493;#1465;#1502;#1464;#1501;
u+05d9u+05d5u+05b9u+05deu+05b8u+05dd

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:יוֹמָם
י ו ֹ מ ָ ם
y
[" y "]
[" y r "]
w
[" v "]
[" v "]
om
[" m "]
[" m C "]
am
#1497;#1493;#1465;#1502;#1464;#1501;
u+05d9u+05d5u+05b9u+05deu+05b8u+05dd

Search:יוֹמָם -> יוֹמָם

יוֹמָם


 1. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 2. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 3. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 5. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ם]
  [ם] ם m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
יוֹמָם ~= /ywomam/
Search Google:יוֹמָם

Search:3119 -> 3119

3119


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
3119 ~= /3119/ numwd: Three Thousand One Hundred Nineteen - שלושה אלפים מאה תשעה-עשר
Search Google:3119footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting