269

269 -אָחוֹת -'achowth -aw-khoth'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

אָחוֹת
אָחוֹת

number - 269
orig_word - אָחוֹת
word_orig - irregular f of (0251)
translit - 'achowth
tdnt - TWOT - 62c
phonetic - aw-khoth'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - irregular feminine of «0251»; a sister (used very widely (like «0250»), literally and figuratively):--(an-)other, sister, together.
IPD_def -
 1. sister
  1. sister (same parents)
  2. half-sister (same father)
  3. relative
   1. (metaph) of Israel's and Judah"s relationship
  4. beloved
   1. bride
  5. (fig.) of intimate connection
  6. another

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"a sister (used very widely [like H0251], literally and figuratively)","long":["sister",["sister (same parents)","half-sister (same father)","relative",["(metaphorically) of Israel's and Judah\"s relationship"],"beloved",["bride"],"(figuratively) of intimate connection","another"]]},"deriv":"irregular feminine of H0251","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈħot̪","ipa_mod":"ʔɑːˈχo̞wt","sbl":"ʾāḥôt","dic":"aw-HOTE","dic_mod":"ah-HOTE"}}
usages - (an-)other, sister, together
**************
id - 277
strongs - 269
base_word - אָחוֹת
data - {"def":{"short":"a sister (used very widely [like H0251], literally and figuratively)","long":["sister",["sister (same parents)","half-sister (same father)","relative",["(metaphorically) of Israel's and Judah\"s relationship"],"beloved",["bride"],"(figuratively) of intimate connection","another"]]},"deriv":"irregular feminine of H0251","pronun":{"ipa":"ʔɔːˈħot̪","ipa_mod":"ʔɑːˈχo̞wt","sbl":"ʾāḥôt","dic":"aw-HOTE","dic_mod":"ah-HOTE"}}
usage - (an-)other, sister, together
part_of_speech - n-f
Strong's Search

אָחוֹת
אָחוֹת

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:269

strongscsv:אָחוֹת
א ָ ח ו ֹ ת
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
w
[" v "]
[" v "]
ot
[" t "]
[" t "]
#1488;#1464;#1495;#1493;#1465;#1514;
u+05d0u+05b8u+05d7u+05d5u+05b9u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:אָחוֹת
א ָ ח ו ֹ ת
ʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
w
[" v "]
[" v "]
ot
[" t "]
[" t "]
#1488;#1464;#1495;#1493;#1465;#1514;
u+05d0u+05b8u+05d7u+05d5u+05b9u+05ea

Search:אָחוֹת -> אָחוֹת

אָחוֹת


 1. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 5. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 6. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
אָחוֹת ~= /ʼahwot/
Search Google:אָחוֹת

Search:269 -> 269

269


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
269 ~= /269/ numwd: Two Hundred Sixty-nine - שני-מאות שישים ותשעה
Search Google:269footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting